• Sidosyksiköiden ulosmyynti kilpailuneutraliteetin näkökulmasta 

      Ikäheimonen, Ville (Lapin yliopisto, 2019)
      Tutkimuksen kohteena on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä muotoutunut sidosyksikköpoikkeus, mikä mahdollistaa hankintayksiköille julkisten hankintojen tekemisen ilman hankintadirektiiveissä ja jäsenvaltioiden ...