• Arvo-osuuksien moniportaisen hallinnan käyttöönoton vaikutukset 

      Jaakkola, Riku (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkielmassa tarkastellaan oikeusdogmaattisesta näkökulmasta sitä, millaisia vaikutuksia arvopapereiden moniportaisen hallintajärjestelmän käyttöönotolla olisi Suomessa eri toimijoille. Vaikutuksia esitellään tutkimuksessa ...