• Esimiesten työhyvinvointi 

      Jaskari, Outi (Lapin yliopisto, 2018)
      Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään mitä esimiesten työhyvinvointi on. Tutkimuksessa selvitettiin miten esimiehet määrittelevät omaa hyvinvointiaan sekä sen rakennetta. Samalla pyrittiin saamaan selville voivatko ...