• Sijaisvanhemmuus vanhemmuuden rikastuttajana 

      Naapuri, Johanna (Lapin yliopisto, 2015)
      Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee vanhemmuutta ja sijaisvanhemmuutta kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Koska sijaisvanhemmista on pulaa, on tiedon tuottaminen perhehoidosta tärkeää uusien sijaisperheiden löytämiseksi. ...