• Koulun toimenpiteet runsaasti poissaolevan oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi 

      Nattestad, Maria; Okkonen, Kristiina (Lapin yliopisto, 2011)
      Perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen myötä koulun toimijoil-ta vaaditaan enemmän panostusta ennaltaehkäisevään ja oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön. Ope-tus- ja kulttuuriministeriö ...