• Ympäristörikosten konfiskaatio : oikeustaloustieteellinen näkökulma 

      Tikkanen, Veli-Matti (Lapin yliopisto, 2019)
      Ympäristörikokset ovat merkittävä talousrikollisuuden muoto, joiden tehokas ehkäisemine on kestävän talouden kannalta ensisijaisen tärkeää. Selvitän tässä tutkimuksessa ympäristörikosten suhdetta konfiskaatioon, minkä ...