• Saalistushinnoittelu tapaus Valion valossa 

   Pokela, Johanna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa tarkastellaan saalistushinnoittelua oikeustapauslähtöisesti Valio-tapauksen näkökulmasta. Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoa, jossa määräävässä markkina-asemassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ympäristörikosten konfiskaatio : oikeustaloustieteellinen näkökulma 

   Tikkanen, Veli-Matti (Lapin yliopisto, 2019)
   Ympäristörikokset ovat merkittävä talousrikollisuuden muoto, joiden tehokas ehkäisemine on kestävän talouden kannalta ensisijaisen tärkeää. Selvitän tässä tutkimuksessa ympäristörikosten suhdetta konfiskaatioon, minkä ...