• Johtajan identiteetti ja alkoholi 

      Raatesalmi, Virpi (Lapin yliopisto, 2014)
      Tutkimus tuo näkyväksi minkälaisia kulttuurisia merkityksiä johtajat rakentavat alkoholille identiteettinarratiiveissaan. Johtajat reflektoivat elämäänsä ja suhdettaan alkoholiin lapsuudesta, nuoruuden kautta aikuisuuteen. ...