• Yksinäisyyden monet kasvot 

      Vaarala, Marja (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkimukseni aihe on korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyys. Tarkastelun kohteena ovat yksinäisyyden tunteen syntymiseen kytkeytyvät tekijät sekä yksinäisyydestä selviytyminen. Tutkimukseni aineistona on Nyyti Ry:n, ...