• Talkootyö tarkastelussa 

      Ylisaukko-oja, Jani (Lapin yliopisto, 2019)
      Tutkielma käsittelee talkootyön ja työsuhteen rajapintaa, erityisesti kysymystä, milloin talkootyö tulee katsoa työsuhteiseksi. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta ja satunnaisesti tehtävää työtä. ...