"Oikeustiede, valtiosääntöoikeus" - Selaus yksikön mukaan Pro gradut

    • Negatiivinen uskonnonvapaus perusoikeutena 

      Virkkala, Terhi (Lapin yliopisto, 2020)
      Tämän tutkimuksen aiheena on Suomen perustuslain 11 §:n turvaaman uskonnonvapauden negatiivinen ulottuvuus, eli oikeus uskonnottomaan maailmankatsomukseen. Negatiivista uskonnonvapautta koskevia normeja on vähän, ja ne on ...