"Edunvalvonta" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Edunvalvontavaltuutus itsemääräämisoikeuden suojana 

      Virtanen, Riitta (Lapin yliopisto, 2010)
      Edunvalvontavaltuutus on tarkoitettu holhoustoimilain mukaisen edunvalvonnan vaihtoehdoksi. Kyseessä on uusi oikeudellinen instituutio, jossa yhdistyvät valtuutus ja edunvalvontajärjestelmä. Edunvalvontavaltuutuslain ...