"chatbotit" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Automaattinen päätöksenteko Kansaneläkelaitoksessa 

      Ahola, Inka (Lapin yliopisto, 13.10.2021)
      Tässä tutkielmassa tarkastellaan Kansaneläkelaitoksen eli Kelan harjoittamaa automaattista päätöksentekoa. Tutkielma sijoittuu oikeusinformatiikan ja hallinto-oikeuden leikkauskohtaan, ja tutkimuksen metodi on lainopillinen ...