"haavoittuvat ryhmät" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Haavoittuvien ryhmien hoitoon pääsy 

      Kejonen, Outi (Lapin yliopisto, 2015)
      Oikeus terveyteen on tunnustettu useissa ihmisoikeussopimuksissa, esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa. Suomessa on perustuslain 19 §:ssä turvattu ...