"haitallinen tieto" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen 

      Isopoussu, Olli-Pekka (Lapin yliopisto, 2018)
      Tutkielmassa selvitetään jatkuvan tiedonantovelvollisuuden edellytyksiä. Näitä ovat tiedon olennaisuus, täsmällisyys, julkistamattomuus ja tiedon vaikutus osakkeen hintaan. Olennaisuusarviointi jaetaan olennaisuuden ...