• Lasten käsitykset koulunaloituksesta heidän kertomissaan saduissa 

      Joensuu, Anja (Lapin yliopisto, 2016)
      Lasten koulun aloittaminen on iso siirtymä, jossa lapsen rooli, vuorovaikutussuhteet ja kasvuympäristöt muuttuvat. Syksyisin koulunaloittaminen koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia lapsia, heidän läheisiään ja koko ...