Lauda - Selaus oppiaineen mukaan "Insolvenssioikeus"

  • Itsekriminointisuoja peräkkäisissä ulosottoselvityksissä 

   Suominen, Ville (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielma käsittelee ulosottovelallisen oikeutta itsekriminointisuojaan tilanteessa, kun hänelle on järjestetty useita ulosottoselvityksiä. Velallisen antaessa tietoja pakkokeinon uhalla tulisi samalla varmistaa, ettei ...
  • Konkurssin päättävä sovinto modernin insolvenssioikeuden edustajana 

   Simpanen, Minna (Lapin yliopisto, 2012)
   Konkurssin päättäminen sovintoon on ollut mahdollista aina vuoden 1868 konkurssisäännöstä lähtien. Vuosiensaatossa konkurssisovinto on kokenut perusteiltaan varsin vähäisiä muutoksia ja sen on ajateltu olevan nimenomaan ...
  • Kuka pääsee velkajärjestelyyn? : yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset ja esteet 

   Kelahaara, Niina (Lapin yliopisto, 2009)
   Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (25.1.1993/57) tuli voimaan vuonna 1993. Velkajärjestely on ainoa luonnollisen henkilön veloistaan vapauttava menettely, ja siksi yhteiskunnallisesti merkittävä instituutio erityisesti ...
  • Takaisinsaanti insolvenssimenettelyissä 

   Korhonen, Jenni (Lapin yliopisto, 2014)
   Perehdyn tutkielmassani lainopillista metodia käyttäen takaisinsaannin mahdollisuuteen kaikissa neljässä eri insolvenssimenettelyssä. Tarkastelen takaisinsaantia kaikissa insolvenssimenettelyissä erikseen, samalla verraten ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ulosottokaaren mukainen velallisen suoja palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa 

   Vola, Kristiina (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on velallisen taloudellinen suoja palkan ja muun toistuvaistulon, lähinnä eläkkeen, säännönmukaisessa ulosmittauksessa. Lain tasolla velallisen suojasta palkan ja eläkkeen ...