"Aikuiskasvatustiede" - Selaus yksikön mukaan Pro gradut

  • Narratiivinen tutkimus kilpaurheilutaustan yhteyksistä opiskeluun 

   Mönkkönen, Tiia (Lapin yliopisto, 2019)
   Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millainen yhteys kilpaurheilutaustalla ja opiskelulla on. Tutkimuksen teoriaosassa käsittelen kilpaurheilun määrittelyä ja yksilöllisen kehityksen taustalla olevia ...
  • Tekniikan alan miestyöntekijöiden sukupuoleen liittämiä merkityksiä 

   Nuorala, Jenni (Lapin yliopisto, 2020)
   Sukupuolta tuotetaan, piilotetaan ja muokataan arjen toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta kulloinkin ymmärrettävällä ja hyväksytyllä tavalla. Myös työssä muodostetaan aktiivisesti sukupuoleen liittyviä merkityksiä, jotka ...