"rahoitusjärjestelmät" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

  • Kiinteistöleasing -järjestelmästä varallisuusoikeuden järjestelmässä 

   Holopainen, Mervi (Lapin yliopisto, 2010)
   Kiinteistöleasing -järjestely on esimerkki rahoitusmarkkinoilla kehitetystä uudentyyppisestä vakuusjärjestelystä, jonka juridista luonnetta on alettu pohtia vasta toiminnan lisääntyessä. Järjestelyssä asiakasyritys myy ...
  • Osakeyhtiön kaupan toteuttaminen apuyhtiörakenteen avulla 

   Leinonen, Anna (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia oikeudellisia ongelmia apuyhtiön käyttöön osakeyhtiön kaupassa sekä kaupan jälkihoitoon liittyy. Tutkimusongelmaa tarkastellaan ennen kaikkea yrittäjäksi aikovan ostajan ...