"Arola, Jukka" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Henkilöön kohdistuva etsintä tullilain mukaan 

   Arola, Jukka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman tavoitteena on selvittää Tullin suorittaman tullilaissa säädetyn henkilöön kohdistuvan etsinnän ja perusoikeuksien välistä ristiriitaa. Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus elämään ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.