- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Maistraatti on homoille – rakkaus heteroille : sukupuolen ja seksuaalisuuden esitykset 9. luokan uskonnon oppikirjojen kuvissa 

   Harjula, Riikka (Lapin yliopisto, 2008)
   Tutkimuksessa analysoidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksiä parisuhteita esittävissä valokuvissa. Aineisto on koottu kolmesta 9. luokan uskonnon oppikirjasta ja koostuu yhteensä 17 valokuvasta. Tutkimus sijoittuu ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA 

   Määttä, Tytti (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää myynnin esimiesten keinoja työntekijöiden motivointiin. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: ”miten myynnin esimiehet motivoivat työntekijöitään?” ja ”millaista johtamista työntekijöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Yksityisyys ja markkinat 

   Hautamäki, Pekka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa on käsitelty yksityisyyden sfäärin luonnetta ja sen lähentymistä julkiseen sfääriin, joka on luonteeltaan kaupallisempaa ja vaihdantaan kytkeytyvää. Myös yksityisyyteen voi liittyä varallisuusarvoisia piirteitä. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Varallisuusoikeudet ja sopimukset avioliitossa 

   Ul Masih, Hanna (Lapin yliopisto, 2014)
   Avioliittojen kansainvälistymisen ja avioerojen määrän kasvun seurauksena yhä useammin ratkaistavaksi tulee aviovarallisuuskysymyksiä, joilla on jokin kansainvälinen liittymä. Tällöin asiassa on selvitettävä sekä tuomioistuimen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kuluttajansuoja sijoitusneuvonnassa 

   Hietala, Antti (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa tarkastellaan sijoitusneuvonnan tarjoamisen perusteita painottuen erityisesti SiPaL 10:1-5 §:ien mukaisten menettelytapavelvoitteiden ja SiPaL 16:1 §:n vahingonkorvausnormin väliseen suhteeseen. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vahingonkorvausvastuu sopimusneuvotteluista valinnanvapauden teorian näkökulmasta 

   Peltola, Juha Olavi (Lapin yliopisto, 2014)
   Sopimusneuvotteluihin liittyvät vahinkotilanteet on perinteisesti koettu oikeudessamme ongelmallisiksi. Näin on siitä syystä, että vahingonkorvausoikeutemme jakautuu oikeussystemaattisesti sopimuksenulkoiseen deliktivastuuseen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • "Tää raskaus muutti ihan kaiken" : päihteitä käyttäneiden äitien kokemuksia äitiydestä ja päihteiden käytöstä sekä saamastaan tuesta 

   Leppänen, Minna; Matinlompolo, Reetta-Marja (Lapin yliopisto, 2014)
   Laadullisessa Pro gradu-tutkielmassa tutkittiin päihteitä käyttäneiden äitien kokemuksia äitiyden ja päihteiden käytön välisistä suhteista sekä heidän saamastaan tai tarvitsemastaan tuesta ja avusta. Tutkielman tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Graafikon työhuone: työympäristön vaikutus luovan työn tekemiseen 

   Pöllä, Henna; Tikkala, Evastina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten graafisen suunnittelijan työympäristö vaikuttaa luovan työn tekemiseen sekä tuottaa ajankohtaista tietoa suunnittelijoiden työympäristöstä. Vertailimme erilaisissa työympäristöissä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Pesänjakaja : toimivalta ja sen rajoitukset 

   Antinoja, Samuli (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassani käsittelen sekä jäämistö- että parisuhteyden purkamisen johdosta aktualisoituvaa toimitusprosessia, jossa on tarvetta määrätä erityinen perintökaaren 23 luvun mukainen pesänjakaja. Paneuden erityisesti ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Brändin kehittäminen ja sen strateginen jalkauttaminen: case LTC-Otso 

   Mattila, Jenni (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämä Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia LTC-Otson brändiä ja sen jalkauttamista sekä tuottaa kehitysehdotuksia yrityksen käyttöön. Tutkimus koostuu teoreettisesta ja produktiivisesta osuudesta. Teoreettinen osuus ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Mitä mieltä on lähiesimiehisyydessä? : kokemuksia hoitotyön lähiesimiehisyydestä 

   Tirroniemi, Kristiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Hoitotyön johtamista on tutkittu paljon, niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Lähiesimiehisyydestä kokemuksellisena elämäntilanteena on kuitenkin vaikea löytää tutkittua tietoa. Tutkielmani tarkoituksena on lisätä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Gii jáhkát don leat? Gii lea sápmelaš? : oikeudellisen saamelaismääritelmän vaikeudesta alkuperäiskansan olemassaoloon 

   Juuso, Anni-Kristiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa tarkastellaan saamelaiskäräjälain (17.7.1995/974) 3 §:ssä säädetyn saamelaismääritelmän soveltuvuutta etnisen saamelaisen määrittelyyn, kun lähtökohdaksi otetaan Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 17.3 §, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Julkisen vallan käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Karhunen, Kaisa (Lapin yliopisto, 2014)
   Suomessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on säädetty kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi. Perinteisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on työskennelty virkasuhteessa, mutta siirryttäessä 2000-luvulle ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • ”Harraga on köyhän ainoa mahdollisuus” : laiton maahanmuutto ja paperittomuus sarjakuvateoksessa Näkymättömät kädet 

   Leppänen, Emma (Lapin yliopisto, 2014)
   Pro gradu -tutkielman aiheena on laiton maahanmuutto Marokosta Eurooppaan ja paperittomuus Euroopassa. Vuosittain Marokosta saapuu Eurooppaan laittomasti tuhansia siirtolaisia, jotka perille päästyään työllistyvät usein ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Safariopastus työnä – työ, tekijät ja palkan riittävyys 

   Nousiainen, Jatta (Lapin yliopisto, 2014)
   Safariopastus on yksi yleisimpiä matkailualan työtehtäviä Suomessa. Aikaisemmin ei ole kuitenkaan selvitetty, keistä opastyövoima koostuu. Tutkimukset osoittavat safarioppaan työn olevan vastuullista ja monia taitoja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuudesta ja sen oikeudellisesta arvioinnista 

   Ylänkö, Joni-Petteri (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa on tarkasteltu lainopillisen metodin kautta väestön ikääntymisen myötä ajankohtaistuvaa ongelmaa siitä, miten dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuutta tulisi oikeudellisesti arvioida. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Valistunut kaaos: dekonstruktio graafisen suunnittelun viestinnällisten ja visuaalisten konventioiden uudelleentulkitsijana 

   Kiiskilä, Ruut (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielma käsittelee dekonstruktiota graafisessa suunnittelussa, ja miten se on haastanut ja uudelleentulkinnut graafiselle suunnittelulle perinteisiä visuaalisia ja viestinnällisiä konventioita. Dekonstruktio nähdään ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Matkailualan tutkimustiedon hyödyntäminen suomalaisessa luontomatkailun yritystoiminnassa 

   Leppänen, Annukka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksessa selvitetään matkailualan tutkimustiedon käyttötarvetta luontomatkailun yritystoiminnan näkökulmasta. Päätutkimuskysymys on Onko matkailualan tutkimustiedosta hyötyä alan yrityksille? Kysymykseen vastataan ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Seurantatieto tietoperäisessä johtamisessa : case HALTIK 

   Jaukkuri, Mervi (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimukseni aiheena oli tietoperusteinen johtaminen, josta kirjallisuuden sekä tehtyjen tutkimusten perustella hahmotin kuvaa mitä se pitää sisällään. Halusin tutkia miten seuratietoa käytetään HALTIKissa ja valitsin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Nipwitzin dokumentaarisen Sarajevo-lyhytelokuvan rooli matkakohteen imagon rakentumisessa 

   Kunnari, Veera (Lapin yliopisto, 2014)
   Laskettelijat matkustavat eri kohteisiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin etsien hyviä laskettelupaikkoja. Ammattilais- ja amatöörilaskijat kuvaavat laskuvideoita ja -elokuvia, joiden tarkoituksena on tuoda laskettelua ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.