- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • 40 opintopistettä : luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pro gradu -tutkielman merkityksestä 

   Mäenpää, Riku (Lapin yliopisto, 2014)
   Tässä tutkielmassa selvitetään luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pro gradu -tutkielman merkityksestä fenomenografian menetelmin. Tutkimuksen tarkoituksena on valaista niitä käsityksiä, joita opiskelijoilla on ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Adoption vahvistaminen ilman vanhemman suostumusta 

   Lipponen, Marjo (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielma käsittelee perusteita, joilla Suomessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on perusteltu erittäin painavien syiden olemassa oloa ja täten adoption hyväksymistä ja oikeutusta vanhemman suostumuksen puutteesta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Afasiaan sairastuneiden kertomukset: narratiivinen tutkimus afasiaa sairastavien sairastumiskokemuksista ja afasiaan sopeutumisesta 

   Anttila-Ojanperä, Laura (Lapin yliopisto, 2017)
   Pro gradu käsitteli afasiaa sairastavien kokemuksia sairastumisesta ja sairauteen sopeutumisesta. Afasia on sairaus, joka syntyy pääasiassa aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena ja aiheuttaa sairastuneelle kielellisiä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • ”Aikaisempi mielekäs opettajuus alkaa muuttumaan suorittamiseksi” : Lapin yliopistossa opettavien kokemuksia verkko-opetuksen kuormittavuudesta 

   Palkonen, Anni (Lapin yliopisto, 2023)
   Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Lapin yliopistolla opettavien kokemuksia verkko-opetukseen liittyvästä kuormituksesta. Lisäksi tutkielman tavoitteena oli selvittää opettajien kokemuksia verkko-opetukseen liittyvistä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aikuisen autismidiagnoosi ja identiteettinarratiivit 

   Kärkkäinen, Sari (Lapin yliopisto, 2021)
   Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani lievän autismikirjon aikuisten kertomuksia au-tismistaan. Autismikirjon häiriöillä tarkoitetaan varhaislapsuudessa ilmeneviä, useimmi-ten läpi elämän jatkuvia neurobiologisia ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aikuisopiskelijoiden käsityksiä opinto-ohjauksesta sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa 

   Pöllänen, Jussi (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämän Pro gradu -tutkielma aiheena on sosiaali- ja terveysalan monimuotokoulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden käsitykset opinto-ohjauksesta. Työn tarkoituksena on selvittää monimuotokoulutuksessa opiskelevien kokemuksia ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aktiivifreestylelaskijan ja hiihtokeskuksen arvonyhteisluonti 

   Lintunen, Otto (Lapin yliopisto, 2015)
   Asiakkaat vaativat nykypäivänä yrityksiltä korkealaatuista vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista yrityksen eri toimintoihin arvonluonnissa. Suomen johtavat hiihtokeskukset ovatkin osallistaneet aktiivifreestylelaskijoita ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä 

   Virtanen, Taina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on tarkastella niitä oikeudellisia ongelmia joita esiintyy, kun alaikäinen henkilö on kuolinpesän osakkaana. Alaikäisen rooli kuolinpesässä on hankalasti kartoitettavissa. Alaikäinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen potilaan elämän loppuvaiheen hoito 

   Keltti, Heli (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa selvitetään mitä alaikäisen potilaan hyvällä elämän loppuvaiheen hoidolla lainopillisesti arvioituna tarkoitetaan. Potilaslaissa säädetään potilaan oikeudeksi hyvä hoito ja hoitoon liittyvä kohtelu. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisten velkaantuminen 

   Hämäläinen, Elina (Lapin yliopisto, 2016)
   Suomessa ulosoton kautta peritään velkoja vuosittain noin 4 000 alaikäiseltä. Tutkielman alussa tarkastellaan, millaisista oikeustoimista alaikäisen velkaantuminen yleensä johtuu. Tilastojen perusteella velkaantumistilanteet ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alkoholin etämyynnin ja etäoston verotukselliset sekä alkoholilainsäädännölliset ongelmat EU-oikeuden valossa 

   Häyrinen, Mia (Lapin yliopisto, 13.12.2019)
   Tutkielmassani tarkastellaan alkoholijuomien etämyyntiä ja etäostoa verolainsäädännön sekä alkoholilainsäädännön näkökulmasta EU-oikeuden sääntöjen valossa. Tutkimusote tutkielmassa on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Allianssiurakka julkisten hankintojen oikeudellisella kentällä 

   Pulkkinen, Maija (Lapin yliopisto, 2018)
   Allianssiurakalla tarkoitetaan rakennusurakan toteutusmuotoa, joka perustuu urakan keskeisten osapuolten väliseen yhteiseen sopimukseen, yhteiseen organisaatioon ja yhteiseen riskinjakoon Allianssiurakointi on kehittynyt ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Almas’ story : a young muslim refugee girl’s experiences as newcomer in Northern-Finland 

   Pagés, Eugenia Carratalá (Lapin yliopisto, 2016)
   Northern Finland is a homogeneous social context with short tradition of hosting immigrants. This narrative social work research focuses on “what it means to live as a newcomer in society unaccustomed to migration” by ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • An analysis of fundamental breach of contract in the CISG : what could Vietnamese law learn from the GIDG? 

   Trinh, Thao (Lapin yliopisto, 2018)
   When the contract is concluded, the parties expect that the contract will be comply. However, it is not infrequent that a party, due to circumstances, is unable to perform their obligation. When the failure to perform ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Anonyymi todistelu Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä 

   Heiskanen, Eliina (Lapin yliopisto, 2017)
   Tämä oikeusdogmaattinen tutkielma tarkastelee anonyymille todistelulle asetettuja edellytyksiä, anonymiteetin myöntämisen edellytyksiä sekä sitä menettelyä, jossa anonyymiä todistajaa kuullaan. Tarkoituksena on koota ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Apua muotoilua!: Muotoiluprosessi kuvataideopettajan työkaluna kuvataiteen sisäisessä integraatiossa 

   Marttila, Jenni (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkimus käsittelee muotoilukasvatusta. Muotoilu on muutoksessa ja sillä on valtava kasvatuksellinen potentiaali. Viime vuosina muotoilukeskustelu on ollut voimakasta ja muotoilun menetelmiä hyödynnetään yhä uusilla ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping 

   Tengström, Meeri (Lapin yliopisto, 2017)
   The Arctic is becoming more and more accessible and attractive to international shipping as the sea ice melts and the Arctic sea routes stay open for longer periods. Most of the Arctic Ocean is defined as exclusive economic ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arctic Design Week as an attractive tourism product 

   Tiensuu, Heidi (Lapin yliopisto, 2015)
   Cultural tourism and cultural events are part of the development projects of the Finnish tourism sector, which aims to increase the attractiveness of Finland as a tourist destination. Especially more diverse utilizing of ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arctic Representation in Global Media 

   Posmitnaya, Valeriya (Lapin yliopisto, 06 / 2019)
   The paper argues for a cultural perspective to be brought to the studies of media coverage of Arctic region in global media. Using a constructive approach to representations, the paper explores the discursive way of looking ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arvonlisäveron vähennysoikeuden jakaminen 

   Nummi, Anna-Riikka (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa tarkastellaan arvonlisäveron vähennysoikeuden jakamista tilanteessa, jossa kulut kohdistuvat sekä arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan että vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan. Vähennykseen oikeuttava ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.