Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat viitteet

 • Ei seiniä, ei käytävägallerioita - Avoimet oppimisympäristöt kuvataideopettajan näkökulmasta 

  Rasivirta, Meeri (Lapin yliopisto, 18.05.2020)
  Tutkin avoimia oppimisympäristöjä kuvataideopettajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää koulusuunnittelua. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä tällä hetkellä Suomeen on rakennettu useita avoimia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Yhtiöoikeudellisen vastuun samastuksen edellytykset 

  Nikulina, Anna (Lapin yliopisto, 23.05.2020)
  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on yhtiöoikeudellisen vastuun samastus. Yhtiöoikeudellisen vastuun samastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa osakeyhtiön osakas joutuu vastoin osakeyhtiölain pääsääntöä henkilökohtaiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Määrähinnoittelun hyödyt suhteessa SEUT 101 artiklan 3 kohdan yksittäispoikkeukseen 

  Ahvonen, Antti (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää määrähinnoittelun hyötyjä kilpailulle SEUT 101 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (948/2011) 6 §:n yksittäispoikkeuksen kumulatiivisten edellytysten valossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Sisäpiirintiedon väärinkäytön tahallisuuden alarajan arviointi erityisesti tekijän aseman ja kokemuksen perusteella 

  Ramezan Gorgiri, Tirnash (Lapin yliopisto, 2020)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään ja arvioidaan sisäpiirintiedon väärinkäytön tahallisuuden alarajaa erityisesti tekijän aseman ja kokemuksen perusteella. Tutkimuksessa avataan ja käsitellään sisäpiirintiedon määritelmää ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu perusoikeussystematiikassa 

  Kotka, Mikael (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan konkurssipesän julkisoikeudellisia ympäristövastuita voimassaolevassa oikeudessa ja perusoikeusjärjestelmän asettamia rajoja lainsäätäjän liikkumavaralle säädettäessä uutta konkurssipesän ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Ei seiniä, ei käytävägallerioita - Avoimet oppimisympäristöt kuvataideopettajan näkökulmasta 

  Rasivirta, Meeri (Lapin yliopisto, 18.05.2020)
  Tutkin avoimia oppimisympäristöjä kuvataideopettajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää koulusuunnittelua. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä tällä hetkellä Suomeen on rakennettu useita avoimia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Yhtiöoikeudellisen vastuun samastuksen edellytykset 

  Nikulina, Anna (Lapin yliopisto, 23.05.2020)
  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on yhtiöoikeudellisen vastuun samastus. Yhtiöoikeudellisen vastuun samastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa osakeyhtiön osakas joutuu vastoin osakeyhtiölain pääsääntöä henkilökohtaiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Määrähinnoittelun hyödyt suhteessa SEUT 101 artiklan 3 kohdan yksittäispoikkeukseen 

  Ahvonen, Antti (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää määrähinnoittelun hyötyjä kilpailulle SEUT 101 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (948/2011) 6 §:n yksittäispoikkeuksen kumulatiivisten edellytysten valossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Sisäpiirintiedon väärinkäytön tahallisuuden alarajan arviointi erityisesti tekijän aseman ja kokemuksen perusteella 

  Ramezan Gorgiri, Tirnash (Lapin yliopisto, 2020)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään ja arvioidaan sisäpiirintiedon väärinkäytön tahallisuuden alarajaa erityisesti tekijän aseman ja kokemuksen perusteella. Tutkimuksessa avataan ja käsitellään sisäpiirintiedon määritelmää ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu perusoikeussystematiikassa 

  Kotka, Mikael (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan konkurssipesän julkisoikeudellisia ympäristövastuita voimassaolevassa oikeudessa ja perusoikeusjärjestelmän asettamia rajoja lainsäätäjän liikkumavaralle säädettäessä uutta konkurssipesän ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Velallisen erottamisetu ulosottomenettelyssä 

  Gröhn, Anne (Lapin yliopisto, 2020)
  Ulosottokaaren erottamisetusäännös 4:21 antaa suojaa velallisen toimeentulolle. Säännös sisältää luettelon omaisuudesta, jonka velallinen saa pitää itsellään, joko kokonaan tai tiettyyn määrään saakka. Ulosottomiehen on ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Lapsioikeus 

  Ali-Sisto, Anna-Sofia (Lapin yliopisto, 14.05.2020)
  Vanhempien huoltoriita on lapselle vaikea ja stressaava elämänvaihe. Oikeudenkäynti mielletään usein aikuisellekin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi tilanteeksi, mutta erityisesti sitä se on lapselle. Lapsuus on ainutkertaista ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Metatiedot – Tiedostamaton uhka yksityisyydelle? 

  Pirinen, Mikko (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa käsittelen päätelaitteiden käytöstä syntyvien sähköisten tietojen oikeudellista merkitystä yksityisyyden suojan näkökulmasta. Erityisenä tutkimusaiheena on metatietojen oikeudellisen sääntelykehyksen selvittäminen.
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja sen merkittävimmät ristiriidat kansainvälisten tietoverkkojen todellisuuden ja teknologian kehityksen kanssa 

  Dahl, Ilkka (Lapin yliopisto, 13.05.2020)
  Oikeus saada tiedot poistetuksi (eli ”oikeus tulla unohdetuksi”) nousi laajan uutisoinnin kohteeksi Google Spain -tuomiona tunnetun Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun C-131/12 seurauksena vuonna 2014. Nyt aiheesta ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • The Role of Design Thinking in Developing on Framework for Organizational Change Case: Business Innovation Studio 

  Kyriacou, Eleni (Lapin yliopisto, 12.05.2020)
  We live in a disruptive era of digitalization. Technology breakthroughs are becoming more accessible to average consumers daily. An upcoming evolution in the automotive industry is in the horizon. Future markets are ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Turvallisuuden tuottaminen matkailun ohjelmapalveluyritysten johtamisen käytännöissä – teorialähtöinen sisällönanalyysi johtajien haastattelupuheesta 

  Hautala, Aliisa (Lapin yliopisto, 2020)
  Lapin matkailu on kasvanut viime vuosina ja sen myötä matkailun ohjelmapalvelujen turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Viime aikoina on kuitenkin uutisoitu ohjelmapalvelujen aktiviteeteissa tapahtuneista ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Valloittavat mielikuvat : Marimekon representaatiot ln­stagramissa 

  Rusi, Marjaana (Lapin yliopisto, 16.04.2020)
  Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mielikuvia Marimekko herättää Instagramissa kuvan rakentamisen keinoin. Tämän lisäksi vertailin, välittävätkö @marimekko ja @marimekkoaustralia -tilit samanlaisia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Design sprinteistä palveluekosysteemeihin – Fasilitointitaito 

  Tuokko, Maileena (Lapin yliopisto, 04 / 2020)
  Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella fasilitointitaitoa osana muotoilua, käytännön projektista ammentaen. Opinnäytetyö perustuu Nordplus Horizontal 2018 Co-designing Healthcare -projektiin, jossa toimin ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • “Voiaan silleen auttaa ku opettajat ei aina kaikkea huomaa” Oppilaiden ajatuksia ympäristökasvatushankkeisiin osallistumisesta alakoulussa 

  Puolitaival, Henna-Maria; Puolitaival, Valtteri (Lapin yliopisto, 01.03.2020)
  Ympäristökasvatuksella pyritään edistämään kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Sen tavoitteena on muun muassa vahvistaa luontosuhdetta, antaa tietoa ympäristöstä, valmiuksia tehdä kestäviä valintoja sekä keinoja ympäristökriiseihin ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Konkurssipesän ympäristövastuu 

  Poukka, Lauri (Lapin yliopisto, 25.03.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan konkurssipesän toimimisvelvollisuutta sekä vahinkosaatavan asemaa tilanteessa, jossa on mahdollisuus konkurssipesän ympäristövastuun aktualisoitumiseen. Aiheeseeni liittyen pohdin myös ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Kuluttajaloppukäyttäjän lisenssisopimusten muutos –lausekkeen kohtuuttomuus 

  Lakkala, Juho (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan kuluttajille suunnattujen ohjelmistojen loppukäyttäjän lisenssisopimuksissa ilmenevän muutos –lausekkeen kohtuuttomuutta. Tutkielman metodi on oikeusdogmaattinen, niin teoreettiselta kuin ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan hallintaoikeuteen puuttuminen erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta 

  Järvelä, Tuuli (Lapin yliopisto, 2019)
  Keskeisin asunto-osakeyhtiön osakkeenomistuksesta johtuva oikeus on osakkeenomistajan oikeus hallita tiettyä ja tietynlaista huoneistoa asunto-osakeyhtiön omistamassa asuinrakennuksessa. Asunto-osakeyhtiöoikeudellisen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Parody’s impact on the company’s trade marks and sustainable development goals in the fashion industry 

  Hartikainen, Katja (Lapin yliopisto, 12 / 2019)
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Saalistushinnoittelu tapaus Valion valossa 

  Pokela, Johanna (Lapin yliopisto, 2019)
  Tutkielmassa tarkastellaan saalistushinnoittelua oikeustapauslähtöisesti Valio-tapauksen näkökulmasta. Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoa, jossa määräävässä markkina-asemassa ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Sosiaalinen tuki autististen lasten isien blogeissa 

  Nurmi, Jaana (Lapin yliopisto, 2020)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille autististen lasten isien arjessa kohtaamia haasteita ja niistä aiheutuvia sosiaalisen tuen tarpeita sekä tarkastella sosiaalisen median kautta jaettua sosiaalista tukea. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää