Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat viitteet

 • Henkilöstön sitoutuminen työhön, organisaatioon sekä muutokseen 

  Timberg, Vera (Lapin yliopisto, 2024)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin ilmailualalla toimivan koulutusorganisaation henkilöstön työ- ja organisaatiositoutumista sekä henkilöstön reaktioita ja sitoutumista käynnissä olevaa organisaatiomuutosta kohtaan. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Pakottava kontrolli parisuhdeväkivaltaa kokevien naisten arjessa ja avunsaannin mahdollisuuksissa 

  Seppälä, Tiiamaria (Lapin yliopisto, 2024)
  Tämän tutkielman lähtökohtana on tehdä näkyväksi pakottavaa kontrollia parisuhteessa tapahtuvan väkivallan kontekstissa sekä avun hakemisen ja saamisen haasteita. Tutkimuksessa kysytään, miten pakottava kontrolli ilmenee ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Vammaisten ihmisten kokema väkivalta lehtiartikkeleiden valossa : Mitä? Kuka? Mitä sen jälkeen? 

  Uusitalo, Ronja (Lapin yliopisto, 2024)
  Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella, minkälaisesta ilmiöstä on kyse vammaisiin kohdistuvassa väkivallassa mediassa julkaistujen artikkeleiden näkökulmasta. Tutkielman tarkoitus on luoda kuvaa siitä, mitä yleisesti ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Pitkään tai toistuvasti hatkaavat nuoret sosiaalityön haasteena 

  Virolainen, Maria (Lapin yliopisto, 2024)
  Hatkaaminen eli nuorten luvaton poissaolo sijaishuoltopaikasta on merkittävä ongelma lastensuojelulle. Tässä pro gradu tutkielmassa tavoitteena oli tutkia sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä pitkästä tai toistuvasta hatkaamisesta ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Virtuaalivaluuttapalveluja tarjoavien toimijoiden velvollisuus tuntea asiakas rahanpesusäännösten näkökulmasta 

  Helminen, Petteri (Lapin yliopisto, 2024)
  Mennyt vuosikymmen toi yleiseen tietoisuuteen uuden ilmiön: virtuaalivaluutat. Suuren yleisön kiinnostus on viime vuosina kohdistunut etenkin virtuaalivaluuttojen käyttöön sijoituskohteina. Virtuaalivaluuttoihin kohdistuva ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää