Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat viitteet

 • Hyvän tavan vastaiset ja kohtuuttomat huoneenvuokrasopimuksen ehdot 

  Luoma, Elina (24.03.2021)
  Asuin- ja liikehuoneiston vuokrasopimukset voivat sisältää ehtoja, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia. Tutkimuksessa tutkitaan lainopin metodein, mitä tällaisilla hyvän tavan vastaisilla ja kohtuuttomilla ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Rikosprosessiekonominen suhteellisuusperiaate - Esitutkinnan rajoittaminen kustannusperusteella 

  Topinoja, Aleksi Mikael Ilmari (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielma käsittelee esitutkinnan rajoittamista kustannusperusteella. Vuoden 2006 rikosprosessiuudistuksen yhteydessä esitutkintalakiin sisällytettiin säännökset esitutkinnan rajoittamisesta prosessuaalisin ja prosessita ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Sijoittautumisvapauden ja sen rajoitusten oikeuttamisperusteiden tulkinta rajat ylittävien tappioiden vähentämisessä 

  Jalonen, Tuuli (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielman tarkoituksena on analysoida Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännön valossa sijoittautumisvapauden ja sen rajoitusten oikeuttamispe-rusteiden tulkintaa rajat ylittävien tappioiden vähentämisessä. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Veronkierron torjunta Euroopan unionin vero-oikeudessa käänteisten hybridijärjestelyjen näkökulmasta 

  Mäki, Johannes-Mikael (Lapin yliopisto, 24.03.2021)
  Yritysten harjoittaman aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron keinoina käyttämät käänteiset hybridijärjestelyt ovat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan korostetun valtioiden rajat ylittäviä. Tällöin myös tällaisen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Työntekijöiden kokemuksia työn imusta etäjohdetussa organisaatiossa 

  Saarela-Sorri, Arja (Lapin yliopisto, 18.03.2021)
  Etäjohtaminen on tullut osaksi organisaatioiden ja työyhteisöjen arkea. Aina on ollut työyhteisöjä, joiden ihmiset ovat työskennelleet erillään toisistaan, mutta se on lisääntynyt viime vuosina koko ajan. Tämän gradun ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää