Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat viitteet

 • Harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden näkökulmasta 

  Kuha, Hanna (Lapin yliopisto, 2021)
  Vuonna 2020 tehtiin 4 946 harkinnanvaraista syyttämättäjättämispäätöstä, mikä on 5,8 % syyteharkinnassa päättyneistä asioista. Vaikka päätösten määrä ei ole suuren suuri, asialla on kuitenkin yksittäistapauksessa merkitystä ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Salassa pidettävien algoritmien vaikutus tietoliikennetiedustelun legitimiteettiin 

  Anttila, Iisakki (Lapin yliopisto, 2021)
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Kuluttajansuoja yrityksen hinnoitteluviestinnässä 

  Peltola, Sami (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa selvitetään sitä, milloin tuotteiden hinnan edullisuutta korostava markkinointiviestintä on kuluttajansuojan kannalta sopimatonta ja toisaalta sitä, milloin tämä sopimattomuuden kriteeri ei täyty. Tutkielmassa ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Henkilötietojen luovutus poliisin kansainvälisessä yhteistyössä 

  Sirola, Katja (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
  Tutkimus käsittelee poliisin kansainvälistä henkilötietojen luovutusta koskevaa lainsäädäntökehikkoa ja eräitä henkilötietojen luovutusta koskevia soveltamisongelmia. EU:ssa on hiljattain uudistettu henkilötietojen suojaa ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Näytön arviointi rikosprosessissa erityisesti aihetodistelun näkökulmasta 

  Ylönen, Veli-Matti (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
  Tutkimuksen aiheena on näytön arviointi rikosprosessissa erityisesti aihetodistelun näkökulmasta. Oikeudenalajaottelullisesti tutkimus lukeutuu todistusoikeuden alaan. Tutkimuksessa etsitään lainopin keinoin vastausta ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden näkökulmasta 

  Kuha, Hanna (Lapin yliopisto, 2021)
  Vuonna 2020 tehtiin 4 946 harkinnanvaraista syyttämättäjättämispäätöstä, mikä on 5,8 % syyteharkinnassa päättyneistä asioista. Vaikka päätösten määrä ei ole suuren suuri, asialla on kuitenkin yksittäistapauksessa merkitystä ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Salassa pidettävien algoritmien vaikutus tietoliikennetiedustelun legitimiteettiin 

  Anttila, Iisakki (Lapin yliopisto, 2021)
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Kuluttajansuoja yrityksen hinnoitteluviestinnässä 

  Peltola, Sami (Lapin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa selvitetään sitä, milloin tuotteiden hinnan edullisuutta korostava markkinointiviestintä on kuluttajansuojan kannalta sopimatonta ja toisaalta sitä, milloin tämä sopimattomuuden kriteeri ei täyty. Tutkielmassa ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Henkilötietojen luovutus poliisin kansainvälisessä yhteistyössä 

  Sirola, Katja (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
  Tutkimus käsittelee poliisin kansainvälistä henkilötietojen luovutusta koskevaa lainsäädäntökehikkoa ja eräitä henkilötietojen luovutusta koskevia soveltamisongelmia. EU:ssa on hiljattain uudistettu henkilötietojen suojaa ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Näytön arviointi rikosprosessissa erityisesti aihetodistelun näkökulmasta 

  Ylönen, Veli-Matti (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
  Tutkimuksen aiheena on näytön arviointi rikosprosessissa erityisesti aihetodistelun näkökulmasta. Oikeudenalajaottelullisesti tutkimus lukeutuu todistusoikeuden alaan. Tutkimuksessa etsitään lainopin keinoin vastausta ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Ydinaseiden käyttö itsepuolustukseen; itsepuolustuksen edellytykset 

  Ikola, Jarkko (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
  Tutkielma käsittelee ydinaseiden käyttöä itsepuolustukseen ja samalla siinä perehdytään laajemminkin itsepuolustuksen edellytyksiin. Lähdeaineistona on käytetty kansainvälisiä sopimuksia sekä lähinnä ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Scratching the Surface of the Social Credit System of the People’s Republic of China 

  Rastas, Jaakko (2021)
  Kiinan kansantasavalta taistelee jatkuvasti suurimman talousmahdin paikasta Yhdysvaltojen kanssa. Kiina on pitkään kärsinyt luottamusongelmista, joiden alkuperä on tuhansien vuosien historian perua. Kiina on luotettavuus ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Open source software license infringement in Finland: Copyright or a contract issue? 

  Blankett, Roni (Lapin yliopisto, 2021)
  Avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssien käyttö on suositumpaa kuin koskaan, vaikka sillä on vielä paljon oikeudellisia haasteita, jotka aiheuttavat ongelmia jokaisessa maassa. Yksi näistä haasteista on, pitäisikö sen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Koettu, kuvitettu kansakunta : Monikulttuurisuuden rakentuminen affektiivisessa eronteon prosessissa Suomi 100 -juhlavuoden kuva-aineistoissa 

  Romsi, Vilma (Lapin yliopisto, 2021)
  Tarkastelen tutkielmassani sitä, kuinka suomalainen kansakunta jäsentyy monikulttuuriseksi Suomi 100 -juhlavuoden kuva-aineistoissa. Tutkielmani teoreettinen viitekehys sijoittuu affektiiviseen käänteeseen. Lähestyn aihetta ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot – Vahinkojen ennalta ehkäisemisen ja korvaamisen oikeudellinen sääntely Suomessa ja muualla 

  Haanpää, Viivi (2021)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemistä ja korvaamista säädellään sekä nykyisellään että valmisteilla olevalla eläinvahinkolailla. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA 

  Määttä, Tytti (Lapin yliopisto, 2013)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää myynnin esimiesten keinoja työntekijöiden motivointiin. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: ”miten myynnin esimiehet motivoivat työntekijöitään?” ja ”millaista johtamista työntekijöiden ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Pysyvyys ympäristöluvan muutoksessa 

  Jaakola, Teemu (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielmassa arvioidaan ympäristöluvan pysyvyyttä lupaa muutettaessa ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 89.2 §:n perusteella. Lainkohta koskee ympäristöluvan muuttamista tilanteessa, jossa aloitteen luvan muuttamiseksi ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Virkavelvollisuuden rikkominen erityisesti tuomarin virassa ja virkasuhteessa 

  Sorsila, Krista (2021)
  Virkarikoksiin kuuluvat muun muassa virkavelvollisuuden rikkominen sekä tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Rikoslainmukaan rangaistavaa on virkamiehen virkaansa toimittaessaan siinä noudatettaviin ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Urakkasopimuksen oikeusvelvoitteen argumentointi in casu 

  Malassu, Juha Pekka (2021)
  Muutos sopimuksen ulkoisenennakoitavuuden kriteereissä on muuttanut myös argumentoinnin perustaa. Luottamus liittyy vaihdantaan siten, että sopimusta tehtäessä osapuolten on annettava toisilleen totuudellisiatietoja ja ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Hyvän tavan vastaiset ja kohtuuttomat huoneenvuokrasopimuksen ehdot 

  Luoma, Elina (24.03.2021)
  Asuin- ja liikehuoneiston vuokrasopimukset voivat sisältää ehtoja, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia. Tutkimuksessa tutkitaan lainopin metodein, mitä tällaisilla hyvän tavan vastaisilla ja kohtuuttomilla ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Rikosprosessiekonominen suhteellisuusperiaate - Esitutkinnan rajoittaminen kustannusperusteella 

  Topinoja, Aleksi Mikael Ilmari (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielma käsittelee esitutkinnan rajoittamista kustannusperusteella. Vuoden 2006 rikosprosessiuudistuksen yhteydessä esitutkintalakiin sisällytettiin säännökset esitutkinnan rajoittamisesta prosessuaalisin ja prosessita ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Veronkierron torjunta Euroopan unionin vero-oikeudessa käänteisten hybridijärjestelyjen näkökulmasta 

  Mäki, Johannes-Mikael (Lapin yliopisto, 24.03.2021)
  Yritysten harjoittaman aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron keinoina käyttämät käänteiset hybridijärjestelyt ovat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan korostetun valtioiden rajat ylittäviä. Tällöin myös tällaisen ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Sijoittautumisvapauden ja sen rajoitusten oikeuttamisperusteiden tulkinta rajat ylittävien tappioiden vähentämisessä 

  Jalonen, Tuuli (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielman tarkoituksena on analysoida Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännön valossa sijoittautumisvapauden ja sen rajoitusten oikeuttamispe-rusteiden tulkintaa rajat ylittävien tappioiden vähentämisessä. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Työntekijöiden kokemuksia työn imusta etäjohdetussa organisaatiossa 

  Saarela-Sorri, Arja (Lapin yliopisto, 18.03.2021)
  Etäjohtaminen on tullut osaksi organisaatioiden ja työyhteisöjen arkea. Aina on ollut työyhteisöjä, joiden ihmiset ovat työskennelleet erillään toisistaan, mutta se on lisääntynyt viime vuosina koko ajan. Tämän gradun ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Kielletyt sopimusmuutokset hankintadirektiivissä ja sen kynnysarvot alittavissa julkisissa hankinnoissa 

  Ollila, Henna (Lapin yliopisto, 2021)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia julkiseen hankintasopimukseen sopimuskauden aikana tehtäviä muutoksia voidaan pitää hankintadirektiivin perusteella kiellettyinä. Tutkielman lähtökohtana on hankintadirektiivin ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää