Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat viitteet

 • Fenomenografinen analyysi ylempien toimihenkilöiden organisaatiomuutosta koskevista käsityksistä 

  Leukku, Kirsi (Lapin yliopisto, 2023)
  Jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa toimivat organisaatiot ovat alati mullistuksen pyörteessä. Muuttuvan ympäristön vuoksi myös organisaatioiden on pystyttävä muovautumaan vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Asianomistajan psyykkinen oireilu ja käytös seksuaalirikosten näytön arvioinnissa 

  Paananen, Johanna (Lapin yliopisto, 2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan oikeusdogmaattisin keinoin seksuaalirikosten näytön arviointia sekä seksuaalirikosten rikostyypin luonteesta johtuvaa eritysasemaa rikosprosessin näytön arvioinnissa. Tutkielman keskiössä on ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Vastuunrajoitusehdoista yksityishenkilöiden välisessä kiinteistön kaupassa 

  Roos, Janita (Lapin yliopisto, 2023)
  Myyjän virhevastuuta on mahdollista rajoittaa kiinteistön kaupassa kauppakirjaan otettavalla vastuunrajoitusehdolla. Vastuunrajoitusehtojen käytölle on kuitenkin asetettu maakaaressa tiettyjä rajoituksia. MK 2:9.2:n mukaan ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • On first demand -takuu turvaamistoimen kohteena 

  Turtiainen, Marko (Lapin yliopisto, 31.01.2023)
  On first demand -takuu on eräänlainen henkilövakuus, jota käytetään usein esimerkiksi rakennusurakoissa urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuuksien vakuutena. Takuujärjestelyn tarkoitus on luoda sen edunsaajalle mahdollisimman ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Ihmiskaupparikoksen kvalifiointiperusteet 

  Valkama, Linda (Lapin yliopisto, 2023)
  Tutkielmassa selvitetään lainopillista metodia hyödyntäen, millainen rikos täyttää törkeän ihmiskaupan tunnusmerkistön. Ihmiskaupasta säädetään rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 §:ssä ja sen törkeästä tekomuodosta rikoslain ...

Näytä lisää