"Aska, Tanja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Muutosjohtamisen haasteet työn uudelleenorganisoinnissa 

   Aska, Tanja (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkimuksessani selvitetään, millaisia muutosjohtamisen haasteita työnjaon ja työtehtävien uudelleenorganisointiin sisältyy sekä mikä rooli henkilöstön osallisuudella ja muutosviestinnällä on muutoksen toteutuksessa. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.