• Arvojen ja ratkaisujen sisältö : tutkimus lasten edusta ja osallistumisesta holhoustoimen järjestelmässä 

   Aalto, Johanna (2011)
   Tutkimukseni kohteena on lasten osallistuminen ja lasten edun määrittyminen holhousviranomaisen hallinnollisessa päätöksenteossa edunvalvojan sijaisen määräämistä koskevissa päätöksissä sekä holhoustoimen lupa-asioissa. ...
  • Konserniavustus ja osakeyhtiö 

   Helminen, Jaakko (2012)
   Konserniavustus on vero-oikeudellinen tuloksentasauskeino konsernirakenteeseen järjestetyissä yhtiöissä. Konserniavustuslain säätämisen taustalla on ollut halu saavuttaa verovelvollisten tasapuolinen kohtelu riippumatta ...
  • Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytykset 

   Alapuranen, Leena (Lapin yliopisto, 2016)
   Työelämä ja tietosuojalainsäädäntö ovat nopean muutoksen kohteina. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, mitkä ovat työelämässä tapahtuvan työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudelliset ...
  • Vastuullinen kuluttajaluotonanto 

   Makkonen, Antti (2013)
   Vastuullinen kuluttajaluotonanto –lisensiaatintutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuluttajansuojalaissa säädettyjen luotonannon vastuullisten menettelytapojen tarkempaa sisältöä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ...