- Selaus yksikön mukaan Pro gradutHallinto-oikeus

  • Henkilötietojen suoja kunnallishallinnossa 

   Sillanpää, Laura (Lapin yliopisto, 2019)
   Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää henkilötietojen suojan asemaa ja tilannetta kunnallishallinnossa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa henkilötietojen suoja muodostaa olennaisen osan oikeusjärjestelmästämme. Henkilötiedot ...
  • Lapsen edun arvioiminen perheenyhdistämisessä 

   Puotiniemi, Heidi (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämä on oikeusdogmaattinen tutkimus lapsen edusta ja sen arvioimisesta korkeimman hallinto-oikeuden perheenyhdistämistä koskevissa vuosikirjapäätöksissä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda havainnollinen koonti seikoista, ...
  • Lapsen mielipiteen selvittäminen ja lapsen oikeus tulla kuulluksi lastensuojeluasiassa 

   Aino, Ahlberg (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielma käsittelee lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja lapsen mielipiteen selvittämistä lastensuojeluasiassa. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla velvoittaa sopimusvaltiot takaamaan lapselle ...