"johtajat" - Selaus asiasanan mukaan Väitöskirjat

  • Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa toimintaympäristössä : tapausesimerkkinä opetustoimen alaiset oppilaitosorganisaatiot 

   Pietiläinen, Ville
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 62 (Lapin yliopistokustannus, 2010)
   Tutkimus kohdistuu opetustoimen alaisen oppilaitosjohdon ammatillisiin kompetensseihin, kompetenssien profi loitumiseen ja kehittämistarpeisiin. Tietoteoreettisina näkökulmina ovat kompleksinen systeemiteoria, ammatilliset ...
  • Päiväkodin johtajuus 

   Nivala, Veijo
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 22 (Lapin yliopisto, 1999)
   Tutkimuksen tehtävänä on kuvata suomalaista päiväkodin johtajuutta. Tutkimuksen kehysteoria jäsentää tutkittavan ilmiön osana laajaa kon¬tekstia, substanssista ja päiväkodin mikrosysteemeistä suomalaisen yh-teiskunnan ...
  • Tietoperustainen johtaminen 

   Rytilä, Maari
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 81 (Lapin yliopistokustannus, 2011)
   Terveydenhuollon johtamisella on tulevaisuudessa merkittävä rooli palvelutoiminnan suunnittelun onnistumisessa. Julkisen terveydenhuollon ja tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olevat erikoissairaanhoidon merkittävät ...