"Karikko, Matti-Pekka" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Aika ja uppoutuminen : kuvataidekasvattajan ympäristösuhteen rakentuminen 

   Karikko, Matti-Pekka (Lapin yliopisto, 2023)
   Tutkielmassani selvitän, kuinka posthumanistisen kuvataidekasvatuksen haasteisiin on mahdollista vastata tutkimalla ammatti-identiteetissä ja ympäristösuhteessa tapahtuvia muutoksia ympäristötaiteen avulla. Tutkielman ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.