"Oikeustaloustiede" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Määrähinnoittelun hyödyt suhteessa SEUT 101 artiklan 3 kohdan yksittäispoikkeukseen 

   Ahvonen, Antti (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielman tavoitteena on selvittää määrähinnoittelun hyötyjä kilpailulle SEUT 101 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (948/2011) 6 §:n yksittäispoikkeuksen kumulatiivisten edellytysten valossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Saalistushinnoittelu tapaus Valion valossa 

   Pokela, Johanna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa tarkastellaan saalistushinnoittelua oikeustapauslähtöisesti Valio-tapauksen näkökulmasta. Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoa, jossa määräävässä markkina-asemassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.