"Raivio, Joel" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Tieto suunnitteluprosessin alkuvaiheissa: Case: lääkeaineiden termologistiikka 

   Raivio, Joel (2022)
   Tämä Pro gradu -tutkielma kuvaa minkälaista tietoa suunnitteluprojektin alkuvaiheessa esiintyy, miten tietoa syntyy ja kuinka saavutettua tietoa käytetään suunnitteluprosessissa ensimmäisten konseptien luomiseen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.