"aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Integroitu kirjallisuuskatsaus lapsen ADHD-diagnoosin yhteydestä koulusuoriutumiseen 

   Kuukasjärvi, Maarit (Lapin yliopisto, 2016)
   Systemaattisen kirjallisuuskatsaukseni tarkoituksena on kuvata lapsen ADHD-diagnoosin ja koulusuoriutumisen yhteyttä. Koulusuoriutumisella viittaan sekä oppimiseen että sosioemotionaalisiin tekijöihin. Tutkielmani ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.