"Rikosoikeus" - Selaus yksikön mukaan Pro gradut

  • Oikeudettomat edut virkasuhteessa 

   Ikonen, Johanna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa selvitetään rikoslain 40 luvun lahjusrikosten tunnusmerkistöä ja niihin liittyvää oikeuskäytäntöä. Tutkimuksessa tutkittavat rikosnimikkeet ovat lahjuksen ottaminen, lahjusrikkomus ja tuottamuksellinen ...
  • Vainoamisen tunnusmerkistönmukaisuus 

   Hakala, Teemu (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielmani käsittelee vainoamisen tunnusmerkistön toteutumista. Käyttämäni käräjäoikeusaineisto koostui 145 oikeustapauksesta. Aineisto oli rajattu siten, että lapsi oli mainittu tuomiossa. Suurimmassa osassa käsitellyistä ...
  • Vastuun kohdentaminen työturvallisuusrikoksissa 

   Määttä, Toni (Lapin yliopisto, 2019)
   Työturvallisuusrikosta pidetään merkittävimpänä työrikosten kriminalisoinneista. Työturvallisuusrikoksissa ongelmana on kuitenkin usein vastuun kohdentaminen. Tutkimuksessa selvitetään, kuka on rikosoikeudellisessa vastuussa ...
  • Velkojansuosintarikos Suomen oikeuskäytännössä 

   Kivioja, Santtu (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa keskitytään rikoslain (39/1889, RL) 39 luvun 6 §:n velkojansuosintarikoksen analysointiin. Tarkoituksena on avata rikoksen neljän eri tunnusmerkistön sisältöä ja selvittää rangaistuksen mittaamisen käytäntöä. ...