- Selaus yksikön mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)Aikuiskasvatus

  • Arctic Representation in Global Media 

   Posmitnaya, Valeriya (Lapin yliopisto, 06 / 2019)
   The paper argues for a cultural perspective to be brought to the studies of media coverage of Arctic region in global media. Using a constructive approach to representations, the paper explores the discursive way of looking ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • SUOMEN ULKOPUOLELLE LÄHTEVÄN TYÖNTEKIJÄN TYÖTURVALLISUUS TYÖNANTAJAN VELVOITTEIDEN NÄKÖKULMASTA 

   Yildiz, Deniz (Lapin yliopisto, 09.09.2019)
   Suomen työturvallisuuslaissa (738/2002) ei ole nimenomaisia säännöksiä työntekijän työturvallisuuden huolehtimisesta ulkomailla. Tutkielmani tarkoitus onkin selvittää mitkä ovat suomalaisen työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • ”Tunnen iloa, kun tiedän oppineeni lisää ja surua, kun en ymmärrä yhtään” : tunteet aikuisopiskelussa 

   Vierelä, Sari (Lapin yliopisto, 2018)
   Tarkastelen tutkimuksessani pohjoissuomalaisten aikuisopiskelijoiden tunnekokemuksia oppimistilanteissa. Käsittelen tunteita oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen viitekehyksenä on fenomenologia, sillä tutkin ihmisten ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.