"yhteisopettajuus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Luokanopettajaopiskelijoiden antamia merkityksiä samanaikaisopetukselle 

   Fitzsimmons, Anna-Sofia (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkielmassani tutkin luokanopettajaopiskelijoiden samanaikaisopetukselle antamia merkityksiä. Aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, koska samanaikaisopetusta toteutetaan jo useissa kouluissa jossain määrin. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä samanaikaisopetuksesta 

   Kylmänen, Sanna (Lapin yliopisto, 05 / 2022)
   Tutkielmanitarkoituksena oli tutkia luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä samanaikaisopetuksesta. Koulumaailman kehittyessä kohti inklusiivista kouluaopettajan työ on muuttunut yksin tekemisestä yhdessä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.