Lauda - Selaus oppiaineen mukaan "Valtiosääntöoikeus"

  • Demokratian aste ja kansanvallan toteutuminen Suomessa 

   Löthman, Henri (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielma keskittyy tutkimaan Suomen julkisen vallankäytön järjestäytymistä valtio- ja kunnallishallinnon tasolla erityisesti yksilöiden vaikuttamis- ja osallistumisoikeuksien kannalta. Tutkielmassa luodaan katsaus yleisimpiin ...
  • Eduskunnan hajottaminen ja ennenaikaiset eduskuntavaalit 

   Kurvinen, Antti (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielma käsittelee perustuslain 26 §:ää, jossa säädetään eduskunnan hajottamisesta sekä ennenaikaisista eduskuntavaaleista. Tutkielmassa selvitetään, miten vuoden 2000 perustuslain järjestelmässä voidaan määrätä ennenaikaiset ...
  • Oikeudellinen ministerivastuu ja valtakunnanoikeus, instituutioiden kehitys ja käytäntö 

   Törmälehto, Suvi (Lapin yliopisto, 2011)
   Oikeudellinen ministerivastuu tarkoittaa valtioneuvoston jäsenten ja ylimpien laillisuusvalvojien vastuuta virkatointensa lainmukaisuudesta. Valtakunnan- oikeus käsittelee ministereiden, ylimpien laillisuusvalvojien, ...
  • Oikeusvarmuus ja kannustimet lainvalmistelussa 

   Kuusisto, Kari (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämä oikeustieteen maisterin tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma käsittelee lainvalistelua ja lainsäädäntötutkimusta Suomessa. Aikaväli on rajaamaton, missä nykytila nähdään historiallisen kehityksen kumulaationa. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Rahapelilainsäädäntö kansallisen ja ylikansallisen elinkeinovapauden rajoituksena 

   Koskinen, Teppo (Lapin yliopisto, 2014)
   Elinkeinovapaus on kansalaisen perusoikeuksia määriteltäessä yksi yhteiskunnan tärkeimmistä vapausoikeuksista. Elinkeinovapaus sen abstraktissa mielessä luo yhteiskunnan toimintojen ja sen jäsenten välisten suhteiden ...
  • Saamelaisten oikeudellinen asema Suomessa ja Venäjällä 

   Huttu, Iina (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielmassa tarkastellaan saamelaisten oikeudellista asemaa Suomessa ja Venäjällä valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Tutkielma painottuu saamelaisia koskevan lainsäädännön, saamelaisten kielellisten oikeuksien, Suomen ...
  • Ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden perusoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet 

   Anttila, Sanna (Lapin yliopisto, 2009)
   Ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita saapuu Suomeen vuosi vuodelta yhä enemmän. Heitä tarvitaan marjojen kasvavan kysynnän vuoksi, sillä suomalaiset poimijat eivät poimi riittävästi marjoja. Ulkomaalaisten metsämarjapoimijoiden ...
  • Vangin perusoikeuksista, erityisesti muutoksenhakuoikeudesta oikeusturvan takeena 

   Ollonen, Riitta (Lapin yliopisto, 2010)
   Pääsääntö on, että vanki säilyttää perusoikeudet myös vankeusaikana. Vankeuden ainut rangaistus on vapauden menetys ja muista rajoituksista on säädettävä lailla tai ne voivat seurata suoraan rangaistuksesta. Perusoikeuksia ...