"Oikeustieteet" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu perusoikeussystematiikassa 

   Kotka, Mikael (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielmassa tarkastellaan konkurssipesän julkisoikeudellisia ympäristövastuita voimassaolevassa oikeudessa ja perusoikeusjärjestelmän asettamia rajoja lainsäätäjän liikkumavaralle säädettäessä uutta konkurssipesän ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työsuhdejohtamisen keinot työlainsäädännössä 

   Väre, Milla-Mari (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielmassa selvitetään työsuhdejohtamisen käsitettä, sisältöä ja sovellettavuutta henkilöstöjohtamisen muotona sekä määritellään työlainsäädännön työsuhdejohtamiselle asettamia reunaehtoja. Työsuhdejohtamisella tarkoitetaan ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Velallisen erottamisetu ulosottomenettelyssä 

   Gröhn, Anne (Lapin yliopisto, 2020)
   Ulosottokaaren erottamisetusäännös 4:21 antaa suojaa velallisen toimeentulolle. Säännös sisältää luettelon omaisuudesta, jonka velallinen saa pitää itsellään, joko kokonaan tai tiettyyn määrään saakka. Ulosottomiehen on ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.