"Johtaminen" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Keinuva laiva – valmentavan johtamisen ydintaitojen ideaali, ristiriidat ja haasteet 

   Zaburchik, Veronika (2020)
   Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, millainen on esimiesten suhtautuminen valmentavaan johtamiseen omassa esimiestyössään. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu valmentavasta johtamisesta kertovaan kirjallisuuteen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Tapaustutkimus organisaation muutostilanteesta, miten sitoutua ja johtaa itseään? 

   Kontiola, Johanna (Lapin yliopisto, 2022)
   Tämän tutkimuksen ongelmanasettelu liittyy itsensä johtamiseen julkisen sektorin organisaatiomuutoksen kontekstissa. Se pohtii, kuinka työntekijät ja esimiehet johtavat itseään. Aiemmin itsensä johtamisesta on tehty lähinnä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.