"Oikeusinformatiikka" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Henkilötietojen luovutus poliisin kansainvälisessä yhteistyössä 

   Sirola, Katja (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
   Tutkimus käsittelee poliisin kansainvälistä henkilötietojen luovutusta koskevaa lainsäädäntökehikkoa ja eräitä henkilötietojen luovutusta koskevia soveltamisongelmia. EU:ssa on hiljattain uudistettu henkilötietojen suojaa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyperusteena tietosuoja-asetuksessa 

   Niemi, Jennina (2020)
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi keväällä 2018. Asetuksen tavoitteena oli päivittää tietosuojalainsäädäntö vastaamaan digitalisoituneen yhteiskunnan ja kehittyneen teknologian ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Suoramarkkinointitarkoituksiin toteutettu henkilötietojen käsittely ja kuluttajan profilointi 

   Hodzic, Hasudin (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia voimassa olevan oikeuden asettamia edellytyksiä, joita nykyinen sääntely asettaa henkilötietojen käsittelylle ja kuluttajien profiloinnille sähköisen suoramarkkinoinnin käyttötarkoitusta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työntekijän oikeudesta yksityisyyteen työsuhteessa 

   Parikka, Katri (Lapin yliopisto, 2020)
   Yksityisyysasiat ovat nousseet yhä tärkeämmäksi sääntelykohteeksi viimeisten vuosien aikana myös työelämässä. Yksityisyyden vaarantumisen riskit ovat kasvaneet muun muassa teknologian nopean kehityksen myötä. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien vastuu tekijänoikeusloukkauksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla 

   Hämäläinen, Antti (Lapin yliopisto, 2021)
   Teknologian kehityksen myötä tekijänoikeuden sääntelyn tarve digitaalisessa toimintaympäristössä on kasvanut. Tutkielman tarkoitus on selvittää, miksi tekijänoikeus on otettu osaksi eurooppaoikeutta. Sen lisäksi tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.