"kansainvälinen oikeus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping 

   Tengström, Meeri (Lapin yliopisto, 2017)
   The Arctic is becoming more and more accessible and attractive to international shipping as the sea ice melts and the Arctic sea routes stay open for longer periods. Most of the Arctic Ocean is defined as exclusive economic ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Indigenous peoples' rights, minority group rights and international human rights law 

   Onyango, Tom (Lapin yliopisto, 2014)
   This master thesis (the “Thesis”) aims at exploring the rights of the indigenous and minority groups how the rights relate to international human rights law. I will explore international legal statutes governing the said ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kansainvälinen rikostuomioistuin : Rooman perussäännön yhteistyövelvoite 

   Saarela, Sohvi (Lapin yliopisto, 2014)
   Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court) perussääntö hyväksyttiin Rooman konferenssissa vuonna 1998 ja sopimus tuli voimaan 1.7.2002. Tällä Rooman perussäännöllä perustettiin Kansainvälinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kansalaisuudettomien oikeudellinen asema kansainvälisessä oikeudessa 

   Narkiniemi, Laura (Lapin yliopisto, 2019)
   Kansalaisuudettomuus voi tuntua monelle täysin vieraalta ajatukselta ja sen olemassaoloa ei ole välttämättä tullut edes ajatelleeksi. Kansalaisuudettomuus on kuitenkin todellinen ongelma ja se on läsnä niin länsimaissa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Third Party Funding in International Arbitration 

   Haapsaari, Pauliina (Lapin yliopisto, 2016)
   Third party funding in international arbitration is a new and constantly developing industry. This type of activity has traditionally been forbidden in common law jurisdictions on the basis of maintenance and champerty. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vaino ja vakava haitta osana kansainvälisen suojelun edellytyksiä 

   Suominen, Laura (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielman päätehtävänä on selvittää lainopin menetelmää apuna käyttäen vainon ja vakavan haitan merkityssisällöt osana kansainvälisen suojelun edellytyksiä sekä termien sisällölliset erot. Kansainvälisellä suojelulla ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Veronkierron torjunta Euroopan unionin vero-oikeudessa käänteisten hybridijärjestelyjen näkökulmasta 

   Mäki, Johannes-Mikael (Lapin yliopisto, 24.03.2021)
   Yritysten harjoittaman aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron keinoina käyttämät käänteiset hybridijärjestelyt ovat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan korostetun valtioiden rajat ylittäviä. Tällöin myös tällaisen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ydinaseiden käyttö itsepuolustukseen; itsepuolustuksen edellytykset 

   Ikola, Jarkko (Lapin yliopisto, 16.06.2021)
   Tutkielma käsittelee ydinaseiden käyttöä itsepuolustukseen ja samalla siinä perehdytään laajemminkin itsepuolustuksen edellytyksiin. Lähdeaineistona on käytetty kansainvälisiä sopimuksia sekä lähinnä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.