Lauda - Selaus asiasanan mukaan "pahoinpitely"

  • Lapsi perheväkivallan uhrina 

   Mattila, Minna (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkielmassani käsittelen lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa ja erityisesti naisten osuutta väkivallan tekijänä. Aineistona käytin erilaisia lapsille ja nuorille tehtyjä haastattelututkimuksia, joissa selvitettiin heidän ...
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan perheväkivallan oikeudellinen arviointi ja sukupuolittunut kohdentuminen 

   Hyötylä, Mari (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, millaista väkivaltaa vanhemmat tekevät lapsillensa ja miten se kategorisoidaan rikoslain mukaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös pohtia oikeuskäytännön avulla, miten rikoslain ...
  • Perheväkivalta : lainsäädäntö ja valtion vastuu 

   Saxholm, Meri-Kristiina (Lapin yliopisto, 2012)
   Perheen sisällä tapahtuvasta väkivallasta vaietaan liian usein. Ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta uhrien kynnys turvautua ulkopuolisten apuun madaltuu ja väkivaltaan pystytään puuttumaan riittävän ...
  • Rangaistuksen mittaaminen vakavissa väkivaltarikoksissa 

   Poutiainen, Teemu (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielma käsittelee rangaistuksen mittaamista vakavista väkivaltarikoksista. Vakaviksi väkivaltarikoksiksi on rajattu rikoslain 21 luvun 6 §:n törkeä pahoinpitely ja 21 luvun 1 §:n tapon yritys. Tarkoituksena on tutkia ...
  • Viranomaisyhteistyö lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämisessä 

   Lehto, Katja (Lapin yliopisto, 2017)
   Lapseen kohdistuvan rikosepäilyn tullessa esille käynnistyvät eri viranomaisten selvitysprosessit. Selvitysprosessi on jaettavissa kolmeen: lastensuojeluun, esitutkintaan ja terveydenhuollon tekemiin tutkimuksiin. Tutkielmani ...
  • Vähäisyysperusteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa 

   Korkatti, Julia (Lapin yliopisto, 2020)
   Oikeusdogmaattisessa tutkielmassani tarkastellaan parisuhdeväkivaltarikosten (pahoinpitely, RL 21:5 ja lievä pahoinpitely, RL 21:7) vähäisyysperusteista syyttämättä jättämistä (ROL 1:7:n 1 kohta). Selvitän tutkielmassa ...
  • Väkivallan tyypilliset piirteet ja parisuhde 

   Holappa, Miia (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkielma käsittelee väkivaltarikollisuutta Suomessa keskittyen pahoinpitelyrikoksiin ja parisuhdeväkivaltaan. Tässä muodostetaan tilastojen, rikosuhritutkimusten sekä kirjallisuuden perusteella kuva niin tyypillisestä ...
  • Äidit lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijöinä 

   Mäkelä, Marjaana (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielma käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ennen kaikkea sellaisia tilanteita, joissa väkivallan tekijä on lapsen oma äiti. Tutkielman alussa olen käsitellyt hyvää äitiä ja äitiyttä muun muassa ihanteiden ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.