"Oikeustiede" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Alkoholin etämyynnin ja etäoston verotukselliset sekä alkoholilainsäädännölliset ongelmat EU-oikeuden valossa 

   Häyrinen, Mia (Lapin yliopisto, 13.12.2019)
   Tutkielmassani tarkastellaan alkoholijuomien etämyyntiä ja etäostoa verolainsäädännön sekä alkoholilainsäädännön näkökulmasta EU-oikeuden sääntöjen valossa. Tutkimusote tutkielmassa on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kiinteistöverotettavat rakennukset ja rakennelmat ja niiden verotusarvon alentaminen 

   Nilosaari, Teemu (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielman aiheena on selvittää, minkälaiset rakennukset ja rakennelmat ovat kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron kohteena sekä minkä säännöksien nojalla, missä tilanteissa ja millä perustein niiden verotusarvoa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Konkurssipesän ympäristövastuu 

   Poukka, Lauri (Lapin yliopisto, 25.03.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan konkurssipesän toimimisvelvollisuutta sekä vahinkosaatavan asemaa tilanteessa, jossa on mahdollisuus konkurssipesän ympäristövastuun aktualisoitumiseen. Aiheeseeni liittyen pohdin myös ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Konkurssipesän ympäristövastuu : ympäristövastuunvaikutus velkojien asemaan 

   Repo, Tanja (Lapin yliopisto, 12 / 2019)
   Tutkielmassa tarkastellaan miten konkurssipesän ympäristövastuuta säännellään sekäsitä, miten ympäristövastuuvaikuttaa velkojien asemaankonkurssimenettelyssä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös velkojen luokittelua ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kosteusvauriomikrobialtistuksen aiheuttaman ammattiastman näyttökynnys 

   Matilainen, Salla-Mari (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielman tarkoituksena on perehtyä kosteusvauriomikrobialtistuksen aiheuttaman ammattiastman näyttökynnykseen ja tarkastella, millainen näyttö on riittävä näyttökynnyksen ylittymiseksi. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kuluttajaloppukäyttäjän lisenssisopimusten muutos –lausekkeen kohtuuttomuus 

   Lakkala, Juho (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielmassa tarkastellaan kuluttajille suunnattujen ohjelmistojen loppukäyttäjän lisenssisopimuksissa ilmenevän muutos –lausekkeen kohtuuttomuutta. Tutkielman metodi on oikeusdogmaattinen, niin teoreettiselta kuin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Lapsioikeus 

   Ali-Sisto, Anna-Sofia (Lapin yliopisto, 14.05.2020)
   Vanhempien huoltoriita on lapselle vaikea ja stressaava elämänvaihe. Oikeudenkäynti mielletään usein aikuisellekin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi tilanteeksi, mutta erityisesti sitä se on lapselle. Lapsuus on ainutkertaista ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Täysi työkyky : tarkemmin määrittelemättömän työehtosopimuksen ehdon tulkinta ja oikeusvaikutukset 

   Lehtimäki, Juho (Lapin yliopisto, 09.10.2019)
   Tutkielmassa pyritään selvittämään useissa työehtosopimuksissa ilmenevän täyden työkyvyn ehdon käytännön merkitystä sekä ennen kaikkea sitä, voidaanko kyseistä ehtoa soveltaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.