Lauda - Selaus asiasanan mukaan "rahanpesu"

  • Kryptovaluuttojen käytön ja sääntelyn haasteet rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa ja huumekaupassa 

   Kleemola, Niko (Lapin yliopisto, 2021)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty kryptovaluuttojen käytön ja sääntelyn haasteita rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa ja huumekaupassa. Tutkimuksessa tehdään käsitteellinen ero virtuaalivaluuttojen ja kryptovaluuttojen ...
  • Näytön arvioinnista ja tuomitsemiskynnyksestä rahanpesurikoksissa : erityisesti silmällä pitäen ennakkoratkaisua KKO 2009:59 

   Liimatainen, Petteri (Lapin yliopisto, 2012)
   Korkeimman oikeuden antamassa ennakkoratkaisussa KKO 2009:59 tarkasteltiin rahan-pesurikokseen liittyviä näyttöongelmia. Ennakkoratkaisussa otettiin kantaa rahanpesurikok-sen tunnusmerkistön täyttymiseen sekä toisaalta ...
  • Osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu 

   Asikainen, Hanna (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielman aiheena on osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu. Tutkielman tavoitteena on selvittää eri tahojen rikosoikeudellisen vastuun muodostumisen edellytyksiä osakeyhtiöiden saattohoitotilanteessa, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Rahanpesu ja vahinkovakuuttaminen 

   Puisto, Kari (Lapin yliopisto, 2011)
   Rahanpesu on kansainvälistä rikollisuutta, jonka torjunta edellyttää kansainvälisesti yhdenmukaista lainsäädäntöä ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Rahanpesusäädökset asettavat yksityisille yrityksille velvollisuuksia, ...
  • Rahanpesun kriminalisointi ja sääntelyn keinot 

   Kulmala, Anu (Lapin yliopisto, 2014)
   Rahanpesu on hyvin kansainvälinen ja ammattimainen rikollisen toiminnan muoto, joka saastuttaa laillista taloutta sekä rahoitusjärjestelmiä laittomasti hankitulla varallisuudella. Se uhkaa tervettä ja kestävää taloudellista ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Rahanpesun rangaistusvastuun alan rajoitussäännökset 

   Badiali, Raisa (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämän tutkielman aiheena ovat rikoslain 32 luvun 11 §:ssä säädetyt rahanpesurikoksen soveltamisalan rajoitussäännökset, jotka koskevat esirikoksen tekijää sekä rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvia henkilöitä. ...
  • Virtuaalivaluutat, virtuaalivarat ja laki virtuaalivaluutan tarjoajista 

   Johansson, Patrik (Lapin yliopisto, 2019)
   Tässä oikeustieteellisessä maisteritutkielmassa käsitellään virtuaalivaluuttojen ja virtuaalivarojen käyttöä potentiaalisina työkaluina rikollisessa toiminnassa, kuten rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa. Tutkimuksessa ...