"oikeudenkäynti" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Asianomistajan psyykkinen oireilu ja käytös seksuaalirikosten näytön arvioinnissa 

   Paananen, Johanna (Lapin yliopisto, 2023)
   Tutkielmassa tarkastellaan oikeusdogmaattisin keinoin seksuaalirikosten näytön arviointia sekä seksuaalirikosten rikostyypin luonteesta johtuvaa eritysasemaa rikosprosessin näytön arvioinnissa. Tutkielman keskiössä on ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Editiovelvollisuus ja oikeus kieltäytyä todistamasta liikesalaisuudesta riita-asian oikeudenkäynnissä 

   Tepsa, Sara (Lapin yliopisto, 2023)
   Oikeudenkäymiskaaren 17:40.1:n mukaisen editiovelvollisuuden mukaan tuomioistuin voi määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä. Editiovelvollisuuden yleisiä edellytyksiä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • On first demand -takuu turvaamistoimen kohteena 

   Turtiainen, Marko (Lapin yliopisto, 31.01.2023)
   On first demand -takuu on eräänlainen henkilövakuus, jota käytetään usein esimerkiksi rakennusurakoissa urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuuksien vakuutena. Takuujärjestelyn tarkoitus on luoda sen edunsaajalle mahdollisimman ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Sanovat sitä lapsen parhaaksi : tapaamisriita oikeudellisena ongelmana 

   Pihlajamaa, Sebastian (Lapin yliopisto, 2017)
   Lapsen tapaamisoikeutta koskeva kysymys tulee ajankohtaiseksi useimmiten vanhempien erotessa, kun joudutaan päättämään lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamisista sekä muista lasta koskevista järjestelyistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Seikat ja selvitykset hallintotuomioistuimen päätöksen perusteluissa 

   Törrönen, Elias (Lapin yliopisto, 24.04.2023)
   Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 87 §:ssä säädetään hallintotuomioistuinten velvollisuudesta tuoda päätöksen perusteluissa ilmi ne seikat ja selvitykset joihin ratkaisu perustuu. Tässä tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Takaisinsaannin edellytykset konkurssissa 

   Kauma, Juha (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa perehdytään konkurssitakaisinsaannin aineellisiin edellytyksiin sekä konkurssiasian oikeudenkäynnin menettelyllisiin kysymyksiin. Tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on selventää eri takaisinsaantiperusteisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Tuomarin ennakkoasenne oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin esteenä 

   Pekkala, Eerika (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielma käsittelee tuomarin ennakkoasenne-esteellisyyttä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin esteenä. Johdantona varsinaiseen tutkimusaiheeseen kuvaillaan tuomioistuimen riippumattomuutta ja puolueettomuutta keskittyen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.