• A Host state regulatory right in Fair and Equitable Treatment (FET) in Bilateral Investment Treaties (BITs) 

   Shrestha, Om Krishna (Lapin yliopisto, 2016)
   A host state has become a victim of “fair and equitable treatment” investment standard offered to the foreign investment protection. Foreign investment dissatisfied with host state legitimate public measures affecting ...
  • Aatteellinen yhdistys määräävässä markkina-asemassa : tapaus Suomen Kennelliitto 

   Aho, Riitta (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielma käsittelee Suomen Kennelliittoa, joka hallinnoi koko koirankasvatus- ja harrastustoimintaa Suomessa. Kyse on määräävässä markkina-asemassa (monopoliasemassa) olevasta aatteellisesta yhdistyksestä, joka on ...
  • Adheesioprosessi erityisesti asianomistajan oikeuksien toteutumisen kannalta 

   Kaartometsä, Anniina (Lapin yliopisto, 2016)
   Suomalaisessa prosessioikeudessa eri prosessilajit käsitellään separaatioperiaatteen mukaan lähtökohtaisesti erillään. Rikosprosessioikeudessa on kuitenkin pääsääntönä adheesioperiaate, jolla tarkoitetaan rangaistusvaatimuksen ...
  • Adoption vahvistaminen ilman vanhemman suostumusta 

   Lipponen, Marjo (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielma käsittelee perusteita, joilla Suomessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on perusteltu erittäin painavien syiden olemassa oloa ja täten adoption hyväksymistä ja oikeutusta vanhemman suostumuksen puutteesta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aikuisen päämiehen itsemääräämisoikeus holhoustoimilain kannalta 

   Kyllönen, Anssi (Lapin yliopisto, 2011)
   Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta ta-loudellisista tai muista asioistaan. Tämän ...
  • Aineeton varallisuus varallisuusoikeuden systematiikassa 

   Lamminpää, Suvi (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielman aiheena on aineettoman varallisuuden asema osana oikeusjärjestelmän ja varallisuusoikeuden systematiikkaa. Varallisuusoikeuden lisäksi aihetta lähestytään tiivistetysti kauppaoikeuden näkökulmasta. Tavoitteena ...
  • Ainoalle rintaperilliselle annetun lahjan huomioon ottaminen ennakkoperintönä 

   Kiiskinen, Anssi (Lapin yliopisto, 2011)
   Ennakkoperintösäännösten ajateltaneen helposti vaikuttavan vain perillisten keskinäisessä suhteessa: perillinen saa suojaa ennakkoperinnön saanutta perillistä vastaan. Ainoan rintaperillisen tilanteessa voidaan yksioikoisesti ...
  • Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä 

   Virtanen, Taina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on tarkastella niitä oikeudellisia ongelmia joita esiintyy, kun alaikäinen henkilö on kuolinpesän osakkaana. Alaikäisen rooli kuolinpesässä on hankalasti kartoitettavissa. Alaikäinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen jäämistöoikeudellinen ja edunvalvonnallinen asema pesänselvityksessä ja perinnönjaossa 

   Määttä, Marita (Lapin yliopisto, 2010)
   Alaikäisen asemaan kuolinpesässä liittyy monenlaisia kysymyksiä. Ensiksi tulee ottaa huomioon alaikäisen rajoitettu oikeustoimikelpoisuus ja tätä kautta edunvalvojan tarve. Alaikäisen lakimääräisinä edunvalvojina toimivat ...
  • Alaikäisten velkaantuminen 

   Hämäläinen, Elina (Lapin yliopisto, 2016)
   Suomessa ulosoton kautta peritään velkoja vuosittain noin 4 000 alaikäiseltä. Tutkielman alussa tarkastellaan, millaisista oikeustoimista alaikäisen velkaantuminen yleensä johtuu. Tilastojen perusteella velkaantumistilanteet ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alentuneesti syyntakeisen rangaistuksen määräytyminen 

   Vanhatalo, Mira (Lapin yliopisto, 2012)
   Alentuneesti syyntakeisten rikoksentekijöiden kategoria on kiistanalainen osa oikeusjärjestelmäämme. Kategoriaan on suhtauduttu kriittisesti jo valmisteltaessa vuoden 1889 rikoslakia, mutta se on siitä huolimatta säilynyt ...
  • Alkoholin etämyynnin ja etäoston verotukselliset sekä alkoholilainsäädännölliset ongelmat EU-oikeuden valossa 

   Häyrinen, Mia (Lapin yliopisto, 13.12.2019)
   Tutkielmassani tarkastellaan alkoholijuomien etämyyntiä ja etäostoa verolainsäädännön sekä alkoholilainsäädännön näkökulmasta EU-oikeuden sääntöjen valossa. Tutkimusote tutkielmassa on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alle 15-vuotiaaseen lapseen rikoksen johdosta kohdistuvat seuraamukset 

   Matero, Tuija (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kattavasti alle 15-vuotiaaseen rikollisen teon tehneeseen lapseen kohdistuvat seuraamukset oikeuskirjallisuuden, lakien esitöiden sekä vallitsevan oikeuskäytännön pohjalta. ...
  • Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelu ja koulukiusaaminen 

   Röytiö, Suvi (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkimuksessa tarkastellaan alle 15 -vuotiaiden lasten rikosten sovittelua ja koulukiusaamista. Tutkimuksessa pyritään havainnoimaan näitä kahta ilmiötä, sekä hahmottelemaan yhteyksiä, joiden avulla sovittelu voisi tarjota ...
  • Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto ja sen sitovuus sopimusoikeudellisesta ja ennakoivasta näkökulmasta 

   Puisto, Miika (Lapin yliopisto, 2018)
   Rakennusalaa on perinteisesti pidetty riitelyherkkänä toimialana, jonka perinteiset sopimusmallit eivät kannusta osapuolia työskentelemään yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Muun muassa riitojen ...
  • Allianssiurakka julkisten hankintojen oikeudellisella kentällä 

   Pulkkinen, Maija (Lapin yliopisto, 2018)
   Allianssiurakalla tarkoitetaan rakennusurakan toteutusmuotoa, joka perustuu urakan keskeisten osapuolten väliseen yhteiseen sopimukseen, yhteiseen organisaatioon ja yhteiseen riskinjakoon Allianssiurakointi on kehittynyt ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • An analysis of fundamental breach of contract in the CISG : what could Vietnamese law learn from the GIDG? 

   Trinh, Thao (Lapin yliopisto, 2018)
   When the contract is concluded, the parties expect that the contract will be comply. However, it is not infrequent that a party, due to circumstances, is unable to perform their obligation. When the failure to perform ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Anonyymi todistelu ja vastakuulusteluoikeus 

   Sieppi, Päivikki (Lapin yliopisto, 2019)
   Anonyymi todistelu tarkoittaa todistajan kuulemista siten, ettei hänen henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljasteta. Kyseessä on todistajansuojelukeino, joka voi tulla kyseeseen vain vakavissa rikosasioissa. Tässä ...
  • Anonyymi todistelu Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä 

   Heiskanen, Eliina (Lapin yliopisto, 2017)
   Tämä oikeusdogmaattinen tutkielma tarkastelee anonyymille todistelulle asetettuja edellytyksiä, anonymiteetin myöntämisen edellytyksiä sekä sitä menettelyä, jossa anonyymiä todistajaa kuullaan. Tarkoituksena on koota ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arbitral tribunals and national courts : constant battle or efficient co-operation? 

   Haikola, Elina (Lapin yliopisto, 2013)
   Arbitration is a private method of dispute resolution used mostly in commercial relationships. It provides the parties an efficient way to finally resolve their disputes outside national courts. This study presents the ...