- Selaus yksikön mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)Taiteiden tiedekunta

  • Apua muotoilua!: Muotoiluprosessi kuvataideopettajan työkaluna kuvataiteen sisäisessä integraatiossa 

   Marttila, Jenni (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkimus käsittelee muotoilukasvatusta. Muotoilu on muutoksessa ja sillä on valtava kasvatuksellinen potentiaali. Viime vuosina muotoilukeskustelu on ollut voimakasta ja muotoilun menetelmiä hyödynnetään yhä uusilla ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Audiovisuaalisen kerronnan keinot suosituimmissa Youtube-videoissa 

   Karhu, Jari-pekka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa selvitetään, millaisia YouTuben suosituimmat videot ovat audiovisuaaliselta kerronnaltaan. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä vuoden 2013 suosituimmasta YouTube-videosta. Listaus on koostettu videoiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Brändin kehittäminen ja sen strateginen jalkauttaminen: case LTC-Otso 

   Mattila, Jenni (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämä Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia LTC-Otson brändiä ja sen jalkauttamista sekä tuottaa kehitysehdotuksia yrityksen käyttöön. Tutkimus koostuu teoreettisesta ja produktiivisesta osuudesta. Teoreettinen osuus ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • "Case Sentry2-Abloy-avain: avaimen muotoiluprosessi 

   Virtaala, Maija (Lapin yliopisto, 2014)
   Pro gradu-tutkielmani on esimerkki käyttäjälähtöisestä tuotesuunnittelusta. Tutkielmani jakautuu kahteen osaan, teoreettiseen tutkielmaan, jonka yhtenä osa-alueena on kysely-tutkimus ja sen aineiston analysointi sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Design sprinteistä palveluekosysteemeihin – Fasilitointitaito 

   Tuokko, Maileena (Lapin yliopisto, 04 / 2020)
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella fasilitointitaitoa osana muotoilua, käytännön projektista ammentaen. Opinnäytetyö perustuu Nordplus Horizontal 2018 Co-designing Healthcare -projektiin, jossa toimin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ei seiniä, ei käytävägallerioita - Avoimet oppimisympäristöt kuvataideopettajan näkökulmasta 

   Rasivirta, Meeri (Lapin yliopisto, 18.05.2020)
   Tutkin avoimia oppimisympäristöjä kuvataideopettajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää koulusuunnittelua. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä tällä hetkellä Suomeen on rakennettu useita avoimia ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Exploring Shared Space between User Experience and Service Design : a Study of Practices and Processes in UX Design Workflow 

   Savolainen, Elisa (Lapin yliopisto, 2019)
   The aim of this master thesis is to address a way how service design approach can support the user experience (UX) design workflow in the Volkswagen proup IT’s software product development process. The research of this ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Feministinen taide digitaalisena aktivismina: Vastarinnan mahdollisuudet ja ehdot taidetta Instagramissa julkaisevien Tympeät tytöt ja Muijavaara -tilien toiminnassa 

   Kuokkanen, Terhi (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkimuksessa tarkastelussa oli Instagramissa feminististä taidetta julkaisevat Tympeät tytöt ja Muijavaara -tilit. Näkökulmana oli taiteen ja aktivismin yhdistäminen sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli selvittää, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Graafikon työhuone: työympäristön vaikutus luovan työn tekemiseen 

   Pöllä, Henna; Tikkala, Evastina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten graafisen suunnittelijan työympäristö vaikuttaa luovan työn tekemiseen sekä tuottaa ajankohtaista tietoa suunnittelijoiden työympäristöstä. Vertailimme erilaisissa työympäristöissä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Hyvä malli muotoiluprosessissa: tekijän näkökulmasta 

   Karinen, Timo (Lapin yliopisto, 2014)
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ideasta yritykseen: käsityö- ja muotoilualan yrityksen perustamisen lähtökohdat 

   Smeds, Anna (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimukseni käsittelee käsityö- ja muotoilualan yrittäjyyttä pääasiassa tekstiileihin keskittyvien pienyrittäjien kokemana. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä yrityksen perustamiseen liittyviä motiiveja sekä vastausta siihen, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Identiteettikamppailu menneisyyden kanssa : Case post-Soviet muoti 

   Bohm, Pihla (Lapin yliopisto, 23.05.2023)
   Tutkimukseni perehtyy post-Soviet muotiin ilmiönä, joka on omattu alun perin itäeurooppalaisten nuorisoalakulttuurista. Päänäkökulmana tutkimuksessa toimii pukeutuminen, jonka rinnalla käsittelen aihetta poliittisesta ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Jack Torrancen kotiinpaluu – protagonistin henkisen sairastumisen ja aavemaailman välinen yhteys visuaalisina järjestyksinä. 

   Korkiakoski, Hannu (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkin Hohto – elokuvan protagonistin käytöksen muutosta elokuvan edetessä alusta loppuun. Tulkitsen visuaalisten järjestysten avulla hänen mielenvikaisuuteen ja pahuuteen johtavia syitä ja vihjeitä. Tutkimukseni perustuu ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Julistesuunnittelu osana yrityksen visuaalista viestintää 

   Tiainen, Petri (Lapin yliopisto, 2015)
   Tämä pro gradu –tutkielma käsittelee julistesuunnittelua osana yrityksen visuaalista viestintää. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus julisteiden suunnitteluprosessista Oulun kiipeilykeskukselle. Toimeksiantona oli ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kaamoksen maasta: - näkökulmia arktiseen muotoiluun 

   Laivamaa, Laura (Lapin yliopisto, 2018)
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kerrontaa tyylillä: kuvan modaalisuuden välittämät konnotaatiot 

   Tarvainen, Seppo (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla, miten eri modaalisuuden asteisten kirjojen kansikuviin liitetyt konnotaatiot eroavat toisistaan. Konnotaatiot ovat merkeistä saatuja assosiatiivisia merkityksiä. Modaalisuudella ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kittilän lapinkylä: soveltava taide kulttuuriperinnön representaationa 

   Havela, Tanja (Lapin yliopisto, 2014)
   Pro gradu -tutkimukseni pohjautuu Samiland -hankkeeseen, joka toteutettiin Lapin yliopiston ja matkailualan yrityksen yhteistyönä Kittilän Levillä vuosina 2011–2013.Työryhmän jäsenenä osallistuin metsäsaamelaisesta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kohti katoavaa taidetta, biohajoavan materiaalin tutkimus osana jääveistoa 

   Raaterova, Tiina (Lapin yliopisto, 23.01.2023)
   ​Pro gradu -tutkielmassani keskityn tarkastelemaan katoavan taiteen ilmiötä osana jääveistoa. Rajaan tutkimukseni käsittämään jääkuvan tekniikan, jota kehitän biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien avulla. Kontekstin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kokonaisuutta rakentamassa: tapaustutkimus kirjan ulkoasusuunnittelusta 

   Wilkman, Sofia (Lapin yliopisto, 2014)
   Taiteellispainoitteisen pro graduni aiheena oli suunnitella ja toteuttaa kirjan graafinen ulkoasu ja taitto Lapin yliopistokustannuksen julkaisemalle Visuaalisen kokemus – johdatus moniaistiseen analyysiin -kirjalle ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Konkreettinen kirjain?: Dimensionaalisen typografian kriittinen analyysi: case Autobahn Fresh Fonts 

   Eskola, Reetta (Lapin yliopisto, 2014)
   Dimensionaalisuus on ollut läsnä typografiassa kautta sen historian ja kirjainta on tulkittu fyysisenä, tilallisena yksikkönä niin varhaisissa kivikaiverruksissa kuin nykyaikaisissa valokylteissä ja opasteissa. Nykyään ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.