- Selaus yksikön mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)Oikeustieteiden tiedekunta

  • Adoption vahvistaminen ilman vanhemman suostumusta 

   Lipponen, Marjo (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielma käsittelee perusteita, joilla Suomessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on perusteltu erittäin painavien syiden olemassa oloa ja täten adoption hyväksymistä ja oikeutusta vanhemman suostumuksen puutteesta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä 

   Virtanen, Taina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on tarkastella niitä oikeudellisia ongelmia joita esiintyy, kun alaikäinen henkilö on kuolinpesän osakkaana. Alaikäisen rooli kuolinpesässä on hankalasti kartoitettavissa. Alaikäinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisten velkaantuminen 

   Hämäläinen, Elina (Lapin yliopisto, 2016)
   Suomessa ulosoton kautta peritään velkoja vuosittain noin 4 000 alaikäiseltä. Tutkielman alussa tarkastellaan, millaisista oikeustoimista alaikäisen velkaantuminen yleensä johtuu. Tilastojen perusteella velkaantumistilanteet ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alkoholin etämyynnin ja etäoston verotukselliset sekä alkoholilainsäädännölliset ongelmat EU-oikeuden valossa 

   Häyrinen, Mia (Lapin yliopisto, 13.12.2019)
   Tutkielmassani tarkastellaan alkoholijuomien etämyyntiä ja etäostoa verolainsäädännön sekä alkoholilainsäädännön näkökulmasta EU-oikeuden sääntöjen valossa. Tutkimusote tutkielmassa on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Allianssiurakka julkisten hankintojen oikeudellisella kentällä 

   Pulkkinen, Maija (Lapin yliopisto, 2018)
   Allianssiurakalla tarkoitetaan rakennusurakan toteutusmuotoa, joka perustuu urakan keskeisten osapuolten väliseen yhteiseen sopimukseen, yhteiseen organisaatioon ja yhteiseen riskinjakoon Allianssiurakointi on kehittynyt ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • An analysis of fundamental breach of contract in the CISG : what could Vietnamese law learn from the GIDG? 

   Trinh, Thao (Lapin yliopisto, 2018)
   When the contract is concluded, the parties expect that the contract will be comply. However, it is not infrequent that a party, due to circumstances, is unable to perform their obligation. When the failure to perform ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Anonyymi todistelu Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä 

   Heiskanen, Eliina (Lapin yliopisto, 2017)
   Tämä oikeusdogmaattinen tutkielma tarkastelee anonyymille todistelulle asetettuja edellytyksiä, anonymiteetin myöntämisen edellytyksiä sekä sitä menettelyä, jossa anonyymiä todistajaa kuullaan. Tarkoituksena on koota ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping 

   Tengström, Meeri (Lapin yliopisto, 2017)
   The Arctic is becoming more and more accessible and attractive to international shipping as the sea ice melts and the Arctic sea routes stay open for longer periods. Most of the Arctic Ocean is defined as exclusive economic ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arvonlisäveron vähennysoikeuden jakaminen 

   Nummi, Anna-Riikka (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa tarkastellaan arvonlisäveron vähennysoikeuden jakamista tilanteessa, jossa kulut kohdistuvat sekä arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan että vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan. Vähennykseen oikeuttava ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen ja markkinoiden manipuloinnin konkurrenssiongelma 

   Piippo, Jenna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tämä tutkimus käsittelee arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen ja markkinoiden manipuloinnin konkurrenssiongelmaa. Rikoskonkurrenssilla on rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuuluvana osa-alueena keskeinen merkitys ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aseellinen ryöstö – käsitteen tarkastelua lainopillisin ja empiirisin menetelmin 

   Kämä, Terhi (Lapin yliopisto, 2022)
   Tässä tutkielmassa selvitetään aseellista ryöstöä käsitteenä. Ryöstön törkeäksi tekevät perusteet luetellaan tyhjentävästi rikoslain (39/1889) 31 luvun 2 §:ssä. Erityisesti tutkielmassa keskitytään arvioimaan ampuma- tai ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Asianajosalaisuus liikejuridiikan toimeksiannoissa 

   Eskandari, Sanan (2023)
   Asianajajan ja päämiehen välinen suhde perustuu luottamukseen ja luottamuksellisten tietojen salassa pitämiseen. Asianajosalaisuuden on katsottu olevan päämiehen perusoikeus, jonka turvaamisesta asianajajan on pidettävä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Asianomistajan psyykkinen oireilu ja käytös seksuaalirikosten näytön arvioinnissa 

   Paananen, Johanna (Lapin yliopisto, 2023)
   Tutkielmassa tarkastellaan oikeusdogmaattisin keinoin seksuaalirikosten näytön arviointia sekä seksuaalirikosten rikostyypin luonteesta johtuvaa eritysasemaa rikosprosessin näytön arvioinnissa. Tutkielman keskiössä on ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Asunto- tai kiinteistökaupasta vetäytyminen 

   Petsalo, Meri (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupasta vetäytymistä. Tutkielmassa vetäytymisellä tarkoitetaan sitä, että toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä lopullista kauppaa hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tutkimuksen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan hallintaoikeuteen puuttuminen erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta 

   Järvelä, Tuuli (Lapin yliopisto, 2019)
   Keskeisin asunto-osakeyhtiön osakkeenomistuksesta johtuva oikeus on osakkeenomistajan oikeus hallita tiettyä ja tietynlaista huoneistoa asunto-osakeyhtiön omistamassa asuinrakennuksessa. Asunto-osakeyhtiöoikeudellisen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Avioliittolain vastikejärjestelmä : puolison keinona turvata ja varmistaa avio-oikeutensa toteutuminen 

   Pisilä, Anu-Maria (Lapin yliopisto, 2015)
   Tarkoituksena on selvittää, miten ja missä laajuudessa avioliittolain vastikejärjestelmä turvaa puolison avio-oikeuden toteutumista avioliittolain osituksen toimittamista koskevien lainsääntöjen mukaisesti toimitettavassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aviovarallisuussopimukset osana avioeron verotusta 

   Jurvelin, Hannu (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella aviovarallisuussopimuksien verotuksellisia vaikutuksia sekä selvittää avioeron johdosta suoritettavaan yhteistalouden purkamiseen kytkeytyviä verotuksellisia kysymyksiä ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Avopuolisot yhteisomistajina 

   Honkala, Tiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Avoliitot alkoivat yleistyä Suomessa jo 1970- luvulla. Suomessa ei kuitenkaan pitkään aikaan nähty tarpeelliseksi säätää avopuolisoita koskevaa erityislainsäädäntöä, mutta viimein vuonna 2011 tuli voimaan laki avopuolisoiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Chinese Regulatory Framework on the Outward Direct Investment Projects' Approval Procedures in the People's Republic of China: A Guide for a European Investee 

   Ylönen, Jenni (Lapin yliopisto, 2019)
   China is the world’s third-largest outward investor. Europe is one of its growing investment outflows’ destinations. Prior to a Chinese investor is able to invest overseas, its outward direct investment (ODI) project with ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Confidentiality in arbitration proceedings 

   Sortti, Pauli (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää kansainvälisen välimiesmenettelyn salassapitovelvollisuuden vallitseva sääntelytila ja pyrkiä selkeyttämään kansainvälisen välimiesmenettelyn salassapitovelvollisuuteen liittyviä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.