Lauda - Selaus asiasanan mukaan "työsuhde"

  • Hiljaiset oikeustoimet työsopimussuhteessa – sopimuksen hiljainen syntyminen, pidennys ja päättyminen sekä ehtojen hiljainen vakiintuminen 

   Ylikauppila, Milla-Riina (Lapin yliopisto, 2011)
   Työsopimus ja sen ehdoista sopiminen sekä työsopimuksen päättäminen perustuvat pääsääntöisesti nimenomaisiin tahdonilmaisuihin. Yleisimmin käytetään kirjallista muotoa. Nimenomaisen sopimisen pääsääntöisyydestä huolimatta ...
  • Koeaikapurku 

   Svenström, Miila Märtha (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielman aiheena on koeaikapurku. Tutkielmassa tarkastellaan koeaikapurkua koskevan oikeuskäytännön avulla koeaikapurun perusteita. Perusteiden tarkastelu on jaoteltu asiallisiin ja hyväksyttyihin perusteisiin sekä ...
  • Pakollinen poissulkemisperuste työsuhteen päättämisperusteena 

   Kari, Micke (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielmassa tarkastellaan työnantajan oikeutta päättää työntekijän työsuhde hankintalain 82 §:n mukaisena korjaavana toimenpiteenä tilanteessa, missä kyseisen työntekijän tekemän rikoksen johdosta työnantajaa rasittaa ...
  • Sananvapaus työ- ja virkasuhteessa erityisesti lojaliteettivelvollisuuden näkökulmasta 

   Mäkeläinen, Katja (Lapin yliopisto, 2018)
   Tässä valtiosääntöoikeudellisessa pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan sananvapautta työ- ja virkasuhteessa erityisesti lojaliteettivelvollisuuden ja asianmukaisuusvaatimuksen näkökulmasta. Sananvapaus on perus- ja ...
  • Selvä ja riidaton saatava palkkaturvamenettelyssä 

   Maaninka, Ari (Lapin yliopisto, 2009)
   Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden palkan ja palkkaan liittyvien liitännäissaatavien saaminen on turvattu palkkaturvalain 1998/866 edellytysten täyttyessä. Maksimissaan ...
  • Talkootyö tarkastelussa 

   Ylisaukko-oja, Jani (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielma käsittelee talkootyön ja työsuhteen rajapintaa, erityisesti kysymystä, milloin talkootyö tulee katsoa työsuhteiseksi. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta ja satunnaisesti tehtävää työtä. ...
  • Työntekijän sijaintitietojen käsittely 

   Malmivaara, Markus (Lapin yliopisto, 2019)
   Tekninen kehitys on ottanut merkittävän harppauksen esineiden internetin (IoT) myötä ja mahdollistanut erilaisten yhteiskunnan toimintojen kustannustehokkaan tiedon keräämisen. Yksityisellä sektorilla yritysten tiedollinen ...
  • Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden työoikeudellinen asema 

   Sulola, Jarkko (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkielmassa käsitellään ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden työoikeudellista asemaa. Tutkielman pääpaino on työntekijä- ja yrittäjäasemassa tapahtuvan toiminnan välisen rajanvedon arvioinnissa erityisesti luonnonmar ...